Siemens Healthineers

Välkommen till ”Let Us Know”, Siemens Healthineers anmälningssystem

Vet du eller misstänker du att lagar och förordningar överträds vid Siemens Healthineers? Använd vår säkra kommunikationskanal ”Let Us Know” och informera oss om det, anonymt om du så önskar. Alla anmälningar behandlas och undersöks enligt vårt företags standardiserade process. Din identitet och all information du uppger behandlas konfidentiellt, enligt vad lagen föreskriver. Gå till våra Vanliga frågor för mer detaljer.

Vi ber dig att bara lämna information som du tror är sann. Att medvetet sprida falsk eller missvisande information är olagligt.

Vi tackar dig för din tillit och ditt stöd.

Varför ska jag göra en anmälan?
Vilka typer av händelser kan jag anmäla?
Hur går det till att skicka en anmälan? Hur skapar jag en skyddad brevlåda?
Är min anonymitet skyddad och hur tar jag emot svarsmeddelanden?
Hur utvärderar Siemens Healthineers min anmälan?
Vad gör jag om jag blir utsatt för vedergällningar?