Telekom Austria AG

Почтеното и отговорното поведение са съществена и основна част от нашата корпоративна култура.

Важно е не само да ПОСТИГАМЕ своите бизнес цели, а и КАК ги постигаме. Нашите клиенти, бизнес партньори, акционери, външни кредитори, обществеността, а и ние като служители имаме следното изискване спрямо себе си: да бъдем почтени в бизнес отношенията си и в общуването помежду си. С други думи, да постъпваме честно, справедливо и прозрачно.

Некоректните действия и нарушаването на стандартите на етично поведение имат сериозни последствия не само за индивида, но и за цялата компания. Ето защо такъв тип неетично поведение не може да бъде толерирано, затова ние насърчаваме нашите служители да докладват ако установят или имат подозрения, че се извършва нарушение.

Всеки служител може да бъде сигурен че,

  • Няма да има негативни последствия за лицата, които предоставят известната им информация относно извършени нарушения.
  • Всички подадени сигнали ще бъдат разследвани и проверявани под строга конфиндециалност от лица, които са длъжни да спазват професионална тайна.

Благодарим Ви за вашата готовност да се придържате към нашите стандарти за доверие и почтеност.

Теlekom Austria

Group Compliance

Защо е необходимо да сигнализирам, ако забележа нередност?
Кои сигнали могат да помогнат на Вашата организация?
Взех ли под внимание всички други възможности за подаване на сигнал преди да използвам информационния портал тук?
Какво ще се случи с подадения от мен сигнал?
Какво е пощенска кутия и как да създам такава?
Как мога да получа отговор, като в същото време остана анонимен?