Telekom Austria AG

Neoporečno in odgovorno ravnanje je nepogrešljiv in bistven sestavni del kulture našega podjetja.

Pri doseganju poslovnih ciljev nam ni pomembno samo to, DA jih dosežemo, temveč tudi, KAKO jih dosežemo. Naši uporabniki, naši poslovni partnerji, naši delničarji in ostali deležniki, javnost in nenazadnje tudi mi kot zaposleni pričakujemo, da naši poslovni odnosi ter medsebojni stiki potekajo na neoporečen način. Z drugimi besedami: da ravnamo pošteno, pravično in pregledno.

Neprimerno vedenje in kršitve vedenjskih standardom privedejo lahko do resnih posledic za posameznika in za celotno podjetje. Zaradi tega svoje sodelavce spodbujamo, naj opaženo napačno ravnanje prijavijo.

Kot sodelavci ste lahko prepričani, da:

  • zaradi sporočil, ki ste jih ali jih boste posredovali po svoji najboljši vesti in zavesti, ne boste utrpeli negativnih posledic.
  • bodo vse navedbe raziskale in preverile osebe, ki so zavezane k molčečnosti.

Hvala za vaše sporočilo.

Telekom Austria

Group Compliance

Zakaj naj pošljem sporočilo?
Katera sporočila koristijo Vaši organizaciji?
Ali ste pred koriščenjem možnosti posredovanja sporočila na portalu tell.me premislili o vseh drugih možnostih?
Kako poteka sporočanje, kako si ustvarim svoj poštni predal?
Kako lahko prejmem povratno sporočilo in kljub temu ohranim svojo anonimnost?