Telekom Austria AG

Pošteno i odgovorno postupanje predstavlja neizostavan i elementaran sastavni deo kulture naše kompanije.

Prilikom ostvarivanja poslovnih ciljeva nama nije samo važno DA ih ostvarimo, nego i KAKO ih ostvarujemo. Naši korisnici, poslovni partneri, osnivači, poverioci i javnost od nas očekuju i mi kao zaposleni od sebe očekujemo sledeće: da posedujemo integritet u svojim poslovnim odnosima i u međusobnim interakcijama. Drugim rečima: da radimo pošteno, fer i transparentno.

Nedopustivo postupanje i kršenje pravila postupanja mogu imati teške posledice ne samo za svakog pojedinca lično, nego i za celokupnu kompaniju. Zbog toga Vas ohrabrujemo da prijavite slučajeve u kojima primetite nedopustivo postupanje.

Vi kao uzbunjivač možete biti sigurni,

  • da Vam prijave prenesene po najboljem znanju i saznanju neće doneti nikakve negativne posledice. Mi štitimo svoje uzbunjivače.
  • sve podatke strogo poverljivo ispituju i kontrolišu lica koja su obavezna da čuvaju diskreciju.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj dojavi!

Telekom Austria

Group Compliance

Zašto treba da predam dojavu?
Koje dojave mogu da pomognu Vašoj organizaciji?
Da li sam sve mogućnosti dojavljivanja pre upotrebe u portalu za davanje prijava tell.me razmatrao/la?
Kako se vrši davanje dojave, kako mogu da uredim poštansko sanduče?
Kako ću primiti povratnu informaciju i ipak ostati anoniman?