Tato aplikace není součástí webových stránek společnosti TOI TOI & DIXI Gruppe ani intranetu TOI TOI & DIXI Gruppe

TOI TOI & DIXI Gruppe

Let us know!

TOI TOI & DIXI Group se zavázala k zodpovědnému a udržitelnému firemnímu řízení. Integrita a dodržování zákonů pro nás mají proto tu nejvyšší prioritu.

Náš systém nahlašování TOI TOI & DIXI Group je provozován externím poskytovatelem – firmou Business Keeper GmbH v Berlíně. Tento externí poskytovatel nemůže zobrazit obsah vašeho hlášení. Příchozí hlášení zpracovává výhradně oddělení pro dodržování předpisů firmy TOI TOI & DIXI Group GmbH v přísném utajení. Zaměstnanci firmy TOI TOI & DIXI Group GmbH nemají možnost identifikovat autora hlášení, pokud neuvedete své jméno.

Max Teichner
CEO
Katja Schützeberg
Manažer pro dodržování předpisů
„Vaše hlášení nám pomáhají čelit těmto porušením v raném stádiu, a omezit tak škodlivý dopad na naši firmu, naše zaměstnance a obchodní partnery. Tím je také chráněna vaše pracovní pozice!“

Systém nahlašování Let us know! je k dispozici zaměstnancům skupiny TOI TOI & DIXI Group i třetích stran (zákazníci, odběratelé atd.) pro nahlašování porušení zákona nebo kodexu chování – zejména nezákonných obchodních praktik. Pokud si nejste jisti, zda došlo k porušení předpisů, můžete prostřednictvím tohoto systému získat radu.

Rádi bychom Vás požádali, abyste své obavy nejprve sdělili osobám ve Vašem bezprostředním pracovním prostředí, jako je Váš nadřízený, vedení firmy, oddělení lidských zdrojů nebo oddělení pro dodržování předpisů. Pokud však máte výhrady k takovému přímému kontaktu, informujte nás o tom! Systém nahlašování Let us know! je vhodným kanálem, aby se Vašim obavám dostalo požadované pozornosti.

Pokud si to přejete, můžete hlášení podat zcela anonymně.

Prostřednictvím systému nahlašování Let us know! můžete řešit kritická témata otevřeně a bez jakýchkoliv obav z negativních důsledků. Všechny informace obdržené prostřednictvím tohoto systému budou považovány za přísně důvěrné.

Nahlašujte pouze informace, které jsou pravdivé podle Vašich nejlepších znalostí. Falešná obvinění nebo zavádějící informace sem nepatří!

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaký typ hlášení pomůže vaší organizaci?
Jak získám zpětné hlášení a zároveň si zachovám anonymitu?
Jaký je postup pro podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?