Ta aplikacja nie jest częścią strony internetowej TOI TOI & DIXI Gruppe ani intranetu TOI TOI & DIXI Gruppe

TOI TOI & DIXI Gruppe

Let us know!

TOI TOI & DIXI Group dąży do odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania firmą. Właśnie dlatego uczciwe i zgodne z prawem postępowanie jest dla nas priorytetem.

Operatorem systemu zgłoszeniowego grupy TOI TOI & DIXI Group jest zewnętrzny dostawca, EQS Group AG w Berlinie. Zewnętrzny dostawca nie ma dostępu do treści zgłoszeń. Przesyłane zgłoszenia są traktowane jako ściśle poufne i przetwarzane wyłącznie przez dział ds. compliance firmy TOI TOI & DIXI Group GmbH. Pracownicy TOI TOI & DIXI Group GmbH nie mają możliwości identyfikacji autora zgłoszenia, chyba że sam poda swoje imię i nazwisko.

Max Teichner
CEO
Katja Schützeberg
Manager ds. compliance
„Dzięki zgłoszeniom możemy przeciwdziałać naruszeniom prawa na wczesnym etapie oraz ograniczyć szkody poniesione przez naszą firmę, pracowników i partnerów biznesowych. Pozwala to również chronić stanowiska pracy!”

System zgłoszeniowy Let us know! pozwala pracownikom grupy TOI TOI & DIXI Group oraz osobom trzecim (klientom, dostawcom itp.) zgłaszać naruszenia prawa oraz kodeksu postępowania, a w szczególności nielegalne praktyki handlowe. Jeśli wystąpienie naruszenia nie jest pewne, za pośrednictwem systemu można uzyskać poradę.

W pierwszej kolejności najlepiej zgłosić obawy osobom ze swojego najbliższego otoczenia, takim jak przełożony, zarząd firmy, dział kadr czy dział ds. compliance. Jeśli jednak bezpośredni kontakt stanowi barierę, system zgłoszeniowy Let us know! jest kanałem komunikacji, dzięki któremu zgłaszany problem zostanie należycie rozpatrzony.

System pozwala przesyłać zgłoszenia całkowicie anonimowo.

Dzięki systemowi zgłoszeniowemu Let us know! można otwarcie i bez obaw o negatywne konsekwencje podzielić się wątpliwościami związanymi z kluczowymi dla firmy kwestiami. Informacje wysyłane za pośrednictwem systemu są traktowane z najwyższą poufnością.

Należy przesyłać wyłącznie informacje, które zgodnie z posiadaną wiedzą są prawdziwe. Nie wolno wykorzystywać systemu do przesyłania fałszywych oskarżeń i mylących informacji!

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia są pomocne dla organizacji?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Jak stworzyć skrzynkę pocztową?