Vaillant GmbH

Zajištění dodržování předpisů a bezúhonnosti společně – s vaší podporou!

Odvaha, vášeň a bezúhonnost: tyto hodnoty jsou základem naší každodenní práce ve skupině Vaillant Group. Tyto hodnoty jsou také zásadní pro naši vizi „Péče o lepší klima“ a formování naší firemní kultury. Dodržování a posilování lidských práv je navíc základní součástí našeho firemního étosu.

Dodržování zákonů, tj. dodržování zákonných požadavků a firemních předpisů, představuje základní součásti našeho přístupu k bezúhonnosti. Díky zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům, kteří tyto zásady dodržují, jsme schopni zabránit porušování interních pravidel a zákonů, a můžeme tak pomoci při prevenci finančních škod, rizik vyplývajících z odpovědnosti a negativních zpráv v médiích.

V případě jakéhokoli skutečného nebo domnělého porušení zákonů a/nebo interních pravidel v roli zaměstnance skupiny Vaillant Group vás žádáme, abyste zvážil/a, zda je třeba nejprve informovat zaměstnance ve vašem bezprostředním pracovním prostředí, jako jsou nadřízení nebo personální či právní oddělení.

K dispozici je vám také místní pracovník oddělení pro dodržování předpisů. Případně můžete požadavky vznést přímo u vedoucího oddělení pro dodržování předpisů skupiny. Seznam všech kontaktů naleznete na domovské stránce oddělení pro dodržování předpisů v rámci stránky Oddělení pro dodržování předpisů a právní záležitosti skupiny.

Pokud se domníváte, že taková diskuse je nepraktická nebo byla neúspěšná, můžete také využít tento nový systém pro oznamovatele. Tento systém lze použít k upozornění na pochybení ve firmě v souvisejících záležitostech.

Během procesu zadávání hlášení máte možnost rozhodnout, zda má být vaše hlášení předáno místnímu oddělení pro dodržování předpisů nebo centrálnímu oddělení pro dodržování předpisů skupiny.

Mezi zde zmíněné typy pochybení patří trestné činy kancelářských pracovníků (např. korupce, krádeže, zpronevěra, praní špinavých peněz) a porušování antimonopolních zákonů nebo zákonů na ochranu osobních údajů a porušování lidských práv / pracovního práva. Oznámení podávaná prostřednictvím systému pro oznamovatele mohou být podána pod vaším jménem nebo anonymně. Pro více informací se podívejte do části s často kladenými otázkami na této stránce. Tento systém nesmí být používán k poskytování vědomě falešných nebo pomlouvačných oznámení nebo informací.

Jako obchodní partner, zákazník, dodavatel / zaměstnanec dodavatele skupiny Vaillant Group nebo jakákoli jiná třetí strana můžete také prostřednictvím systému pro oznamovatele podat informace, a to i anonymně, pokud se dozvíte o nějakém pochybení.

Pomozte prosím skupině Vaillant Group dodržovat pravidla a zákony a zachovat důvěru, kterou v nás vkládají naši zákazníci a dodavatelé.

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaký typ hlášení pomůže vaší organizaci?
Jaký je postup pro podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak získám zpětné hlášení a zároveň si zachovám anonymitu?