Vaillant GmbH

Zajištění dodržování předpisů a bezúhonnosti společně – s vaší podporou!

Podnikání, důvěra, bezúhonnost a vášeň: tyto hodnoty jsou základem naší každodenní práce ve skupině Vaillant Group. Tyto hodnoty jsou také zásadní pro naši vizi „Péče o lepší klima“ a formování naší firemní kultury. Dodržování a posilování lidských práv je navíc základní součástí našeho firemního étosu.

Dodržování zákonů, tj. dodržování zákonných požadavků a firemních předpisů, představuje základní součásti našeho přístupu k bezúhonnosti. Díky zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům, kteří tyto zásady dodržují, jsme schopni zabránit porušování interních pravidel a zákonů, a můžeme tak pomoci při prevenci finančních škod, rizik vyplývajících z odpovědnosti a negativních zpráv v médiích.

V případě jakéhokoli skutečného nebo domnělého porušení zákonů a/nebo interních pravidel v roli zaměstnance skupiny Vaillant Group vás žádáme, abyste zvážil/a, zda je třeba nejprve informovat zaměstnance ve vašem bezprostředním pracovním prostředí, jako jsou nadřízení nebo personální či právní oddělení.

K dispozici je vám také místní pracovník oddělení pro dodržování předpisů. Případně můžete požadavky vznést přímo u vedoucího oddělení pro dodržování předpisů skupiny. Seznam všech kontaktů naleznete na domovské stránce oddělení pro dodržování předpisů v rámci stránky Právní záležitosti skupiny.

Pokud se domníváte, že taková diskuse je nepraktická nebo byla neúspěšná, můžete také využít tento nový systém pro oznamovatele. Tento systém lze použít k upozornění na pochybení ve firmě v souvisejících záležitostech. Mezi zde zmíněné typy pochybení patří trestné činy kancelářských pracovníků (např. korupce, krádeže, zpronevěra, praní špinavých peněz) a porušování antimonopolních zákonů nebo zákonů na ochranu osobních údajů a porušování lidských práv / pracovního práva. Oznámení podávaná prostřednictvím systému pro oznamovatele mohou být podána pod vaším jménem nebo anonymně. Pro více informací se podívejte do části s často kladenými otázkami na této stránce. Tento systém nesmí být používán k poskytování vědomě falešných nebo pomlouvačných oznámení nebo informací.

Jako obchodní partner, zákazník, dodavatel / zaměstnanec dodavatele skupiny Vaillant Group nebo jakákoli jiná třetí strana můžete také prostřednictvím systému pro oznamovatele podat informace, a to i anonymně, pokud se dozvíte o nějakém pochybení.

Pomozte prosím skupině Vaillant Group dodržovat pravidla a zákony a zachovat důvěru, kterou v nás vkládají naši zákazníci a dodavatelé.

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaký typ hlášení pomůže vaší organizaci?
Jaký je postup pro podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak získám zpětné hlášení a zároveň si zachovám anonymitu?