ERGO Group AG

De naleving van wetten en voorschriften is een centraal aspect van onze bedrijfsvoering.

Wij doen zaken op basis van een verantwoordelijke aanpak die erop gericht is duurzame waarde te creëren en tegemoet te komen aan de behoeften en wensen van onze klanten. Naleving van wettelijke voorschriften en interne regelgeving is vanzelfsprekend. Indien desondanks wetten of voorschriften zijn overtreden, willen wij de zaak onderzoeken en passende maatregelen nemen.
Binnen de ERGO Group streven wij naar een open en vertrouwelijke communicatie met onze klanten, partners, dienstverleners, leveranciers en belanghebbenden en willen wij kritische voorvallen en rapporten direct aanpakken. In sommige situaties is rechtstreekse informatieverstrekking echter niet mogelijk of redelijk. Voor dergelijke gevallen biedt ERGO dit systeem als extra optie aan.

Wanneer u dit systeem gebruikt, kunt u als klokkenluider kiezen of u uw rapport wilt richten aan Compliance ERGO, de centrale ombudspersoon bij ERGO of – indien wettelijk verplicht – aan de respectieve (nalevings)functionaris(sen) bij specifieke lokale bedrijven. De door u gekozen partij zal dan verantwoordelijk zijn voor de verdere verwerking van uw rapport. Vertrouwelijkheid en bescherming van de klokkenluider hebben de hoogste prioriteit en vormen de leidraad van ons klokkenluiderssysteem. Alle rapporten worden behandeld volgens een strikt "need to know"-principe.

Het staat u vrij volledig anoniem rapporten te versturen via dit systeem als u dat wenst. U bent niet verplicht in enig stadium van het rapporteringssproces gegevens in te voeren waaruit conclusies over uw identiteit kunnen worden getrokken.

Belangrijk: Wij dringen er bij klokkenluiders op aan alle informatie naar beste weten te verifiëren. Het opzettelijk verstrekken van verkeerde informatie kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Wie kan een rapport versturen?
Wat kan ik rapporteren?
Waar kan ik mijn rapport heen sturen?
Aan wie kan ik mijn rapport richten?
Hoe kan ik een rapport versturen en hoe maak ik een postbus aan?
Wat gebeurt er nadat ik mijn rapport heb verstuurd? Zal ik feedback krijgen?
Hoe kan ik een antwoord krijgen en toch anoniem blijven?
Is mijn rapport vertrouwelijk/anoniem?
Moet ik bang zijn voor represailles vanwege mijn rapport?