ERGO Group AG

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา

เราดำเนินธุรกิจบนหลักพื้นฐานของวิธีการที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของลูกค้าของเรา การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับภายในเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นปกติ แต่หากมีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ เราก็ประสงค์จะตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและดำเนินมาตรการที่เหมาะสม
ใน ERGO Group เรามุ่งมั่นให้มีการสื่อสารที่เปิดกว้างและไว้วางใจได้กับลูกค้า พันธมิตร ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และต้องการจัดการกับเหตุการณ์และการแจ้งรายงานที่สำคัญโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ การให้ข้อมูลโดยตรงนั้นเป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล ในกรณีดังกล่าว ERGO จึงขอเสนอระบบนี้เป็นทางเลือกเพิ่มเติม

เมื่อใช้ระบบนี้ คุณในฐานะผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด สามารถเลือกได้ว่าจะส่งการแจ้งรายงานของคุณไปยังฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ERGO ผู้ตรวจการกลางของ ERGO หรือไปยังเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) ที่เกี่ยวข้องของบริษัทในพื้นที่ที่กำหนด หากได้รับคำสั่งตามกฎหมาย และฝ่ายที่คุณเลือกก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลการแจ้งรายงานของคุณต่อไป การรักษาความลับและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดและเป็นหลักการชี้นำของระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของเรา การแจ้งรายงานทั้งหมดจะได้รับการจัดการตามหลักการ "รับทราบข้อมูลเท่าที่จำเป็น" ที่เข้มงวด

คุณสามารถส่งการแจ้งรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนอย่างสมบูรณ์ผ่านระบบนี้ได้อย่างอิสระหากต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใด ๆ ที่จะทำให้เกิดข้อสรุปเกี่ยวกับตัวตนของคุณได้ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการแจ้งรายงาน

สำคัญ: เราขอแนะนำให้ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดตรวจสอบยืนยันข้อมูลทั้งหมดอย่างสุดความสามารถ การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยเจตนาอาจส่งผลให้มีโทษทางอาญาหรือทางแพ่ง

ใครสามารถส่งการแจ้งรายงานได้บ้าง
ฉันสามารถแจ้งรายงานเกี่ยวกับสิ่งใดได้บ้าง
ฉันจะส่งการแจ้งรายงานได้ที่ไหน
ฉันจะส่งการแจ้งรายงานให้กับใครได้บ้าง
ฉันจะส่งการแจ้งรายงานได้อย่างไร และฉันจะจัดทำตู้ไปรษณีย์ได้อย่างไร
จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันส่งการแจ้งรายงาน ฉันจะได้รับการแจ้งตอบกลับหรือไม่
ฉันจะได้รับคำตอบและยังคงปกปิดตัวตนไว้ได้อย่างไร
การแจ้งรายงานของฉันเป็นความลับ/ไม่ระบุชื่อหรือไม่
ฉันต้องกลัวการตอบโต้จากการแจ้งรายงานของตัวเองหรือไม่