OSRAM – Menschenrechte
Jika anda ingin kembali ke halaman masuk “Tell OSRAM” sila klik di sini: Kembali

Selamat datang ke Sistem Pemberitahuan Hak Asasi Manusia dalam “Tell OSRAM”

OSRAM menghormati hak asasi manusia yang terjejas dengan aktiviti kami lakukan, orang yang kami bekerjasama atau produk dan perkhidmatan kita. Kami menyatakan ini dalam Dasar Hak Asasi Manusia OSRAM dan Kod Etika bagi Pembekal.

Kami ingin tahu sama ada kami menjejaskan orang secara negatif. Anda perlu tampil ke hadapan jika anda merasakan diri anda diancam dalam pelbagai cara yang berkaitan dengan OSRAM. Sila laporkan jika anda melihat apa-apa risiko yang membahayakan. Sesiapa di dalam OSRAM boleh mengemukakan aduan.

Kami tidak akan menghukum sesiapa yang mengemukakan aduan. Kami akan melindungi hak privasi anda. Anda bebas untuk melaporkan sebarang aduan. Kami menggalakkan anda menyatakan nama anda apabila anda membuat laporan supaya kami dapat menyelesaikannya dengan lebih mudah.

Jika anda atau orang lain merasa terancam oleh OSRAM atau sesiapa yang melakukan perniagaan dengan OSRAM, sila gunakan “Tell OSRAM” untuk melaporkannya. Sila laporkan sebarang risiko yang membahayakan supaya kami boleh mengambil langkah pencegahan. Contohnya: Orang yang diancam, diganggu atau diskriminasi di tempat kerja; pencemaran alam sekitar; atau, kesan negatif pada produk atau perkhidmatan kami.

“Tell OSRAM” terbuka kepada sesiapa yang merasakan dirinya terjejas oleh aktiviti OSRAM atau mereka yang menjalankan perniagaan dengan OSRAM. Ianya termasuk namun juga tidak terhad kepada:

  • Pekerja OSRAM, pembekal, pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi perniagaan (termasuk pekerja sementara dan kontraktor) di mana-mana negara
  • Komuniti setempat di sekitar kawasan dan tapak pembekal kami
  • Pengguna produk atau perkhidmatan OSRAM.
Apa yang boleh dilaporkan?
Bagaimana sesuatu maklumat diproses?
Bagaimana saya boleh mendapat jawapan, tetapi pada masa yang sama kekal tanpa nama?