BKMS

חושף שחיתויות יקר,

חושף שחיתויות יקר,

לצערנו, לא ניתן היה לבצע את הפעולה המבוקשת.

ייתכן שניסית להשיג את BKMS® Incident Reporting באמצעות כתובת לא זמינה. מסיבות של בטיחות, לא ניתן לפתוח את עמודי המשנה של המערכת באופן ישיר.

כדי לשלוח דו"ח או להיכנס לתיבת הדואר המאובטחת שלך, נסה להגיע אל המערכת לדיווח על אירוע, באמצעות עמוד המבוא. הגדר כסימניה את עמוד המבוא בלבד.

צוות ®BKMS שלך