BKMS

Ndugu mtoboa siri,

Samahani, hatua uliyoagiza haikuweza kutekelezwa.

Inaweza kuwa ulijaribu kuwasiliana na BKMS® Incident Reporting kupitia anwani isiyopatikana. Kwa sababu za usalama, kurasa ndogo za mfumo haziwezi kufunguliwa moja kwa moja.

Ili kuwasilisha ripoti au kuingia kwenye kisanduku pokezi salama, tafadhali jaribu kufikia mfumo wa kuripoti kupitia ukurasa wa utangulizi. Tafadhali undia kialamisho anwani ya ukurasa wa utangulizi tu.

Timu yako ya BKMS®