BKMS

Minamahal na whistleblower,

Sa kasamaang palad, hindi naisakatuparan ang hiniling na pagkilos.

Posibleng sinubukan mong makipag-ugnayan sa BKMS® Incident Reporting sa pamamagitan ng hindi available na address. Para sa seguridad, hindi direktang mabubuksan ang mga subpage ng system.

Para magbigay ng report o para mag-log in sa iyong protektadong postbox, pakisubukang makipag-ugnayan sa system ng pag-uulat ng insidente sa pamamagitan ng panimulang page. Paki-bookmark lang ang address ng panimulang page.

Ang Iyong BKMS® Team