BKMS

Beste klokkenluider,

Helaas kon de gevraagde actie niet worden uitgevoerd.

Mogelijk hebt u geprobeerd het BKMS® Incident Reporting te bereiken via een niet-beschikbaar adres. Om veiligheidsredenen kunnen de subpagina's van het systeem niet rechtstreeks worden geopend.

Gelieve te proberen het rapporteringssysteem voor voorvallen te bereiken via de introductiepagina, om een rapport te versturen of om in te loggen op uw beveiligde postbus. Maak alleen een bladwijzer voor het adres van de introductiepagina.

Uw BKMS® team