ams-OSRAM – Menschenrechte
Jika anda ingin kembali ke halaman masuk “Tell ams-OSRAM” sila klik di sini: Kembali

Selamat datang ke Sistem Pemberitahuan Hak Asasi Manusia dalam “Tell ams-OSRAM”

ams-OSRAM menghormati hak asasi manusia yang terjejas dengan aktiviti kami lakukan, orang yang kami bekerjasama atau produk dan perkhidmatan kita. Kami menyatakan ini dalam Dasar Hak Asasi Manusia ams-OSRAM dan Kod Etika bagi Pembekal.

Kami ingin tahu sama ada kami menjejaskan orang secara negatif. Anda perlu tampil ke hadapan jika anda merasakan diri anda diancam dalam pelbagai cara yang berkaitan dengan ams-OSRAM. Sila laporkan jika anda melihat apa-apa risiko yang membahayakan. Sesiapa di dalam ams-OSRAM boleh mengemukakan aduan.

Kami tidak akan menghukum sesiapa yang mengemukakan aduan. Kami akan melindungi hak privasi anda. Anda bebas untuk melaporkan sebarang aduan. Kami menggalakkan anda menyatakan nama anda apabila anda membuat laporan supaya kami dapat menyelesaikannya dengan lebih mudah.

Jika anda atau orang lain merasa terancam oleh ams-OSRAM atau sesiapa yang melakukan perniagaan dengan ams-OSRAM, sila gunakan “Tell ams-OSRAM” untuk melaporkannya. Sila laporkan sebarang risiko yang membahayakan supaya kami boleh mengambil langkah pencegahan. Contohnya: Orang yang diancam, diganggu atau diskriminasi di tempat kerja; pencemaran alam sekitar; atau, kesan negatif pada produk atau perkhidmatan kami.

“Tell ams-OSRAM” terbuka kepada sesiapa yang merasakan dirinya terjejas oleh aktiviti ams-OSRAM atau mereka yang menjalankan perniagaan dengan ams-OSRAM. Ianya termasuk namun juga tidak terhad kepada:

  • Pekerja ams-OSRAM, pembekal, pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi perniagaan (termasuk pekerja sementara dan kontraktor) di mana-mana negara
  • Komuniti setempat di sekitar kawasan dan tapak pembekal kami
  • Pengguna produk atau perkhidmatan ams-OSRAM.
Apa yang boleh dilaporkan?
Bagaimana sesuatu maklumat diproses?
Bagaimana saya boleh mendapat jawapan, tetapi pada masa yang sama kekal tanpa nama?