ams-OSRAM – Datenschutz
Моля, натиснете тук, ако желаете да се върнете към началната страница на „Tell ams-OSRAMM“: Назад

Добре дошли в раздела на „Tell ams-OSRAM“ за докладване на нарушения на сигурността на данните

Защитата на личните данни е изключително важна за ams-OSRAM. Нуждаем се от вашата подкрепа, за да гарантираме, че спазваме всички разпоредби, свързани с нашите задължения за неприкосновеност на данните. Евентуално нарушение на сигурността на данните би могло да засегне репутацията на ams-OSRAM, което би довело до загуба на доверието на клиентите, служителите и бизнес партньорите. Такава загуба би повлияла не само на репутацията на ams-OSRAM като надеждна и ползваща се с доверие марка, а би засегнала цялата компания.

„Tell ams-OSRAM“ ви позволява да информирате служителя по защита на корпоративните данни за всички инциденти, при които е нарушена сигурността на лични данни. Моля, разгледайте често срещаните въпроси в лявата страна за повече информация относно нарушението на сигурността на данните.

Ако имате основание да считате, че е възможно неупълномощени лица да са осъществили достъп до лични данни, моля, не се колебайте да ни уведомите за това чрез „Tell ams-OSRAM“. Моля, подайте доклад и когато не сте сигурни дали съответният инцидент действително представлява нарушение на сигурността на данните. Ще проучим изключително внимателно всеки доклад преди да решим какви стъпки да предприемем.

Цялата събрана информация ще остане поверителна. „Tell ams-OSRAM“ може да се използва както от служители, така и от други лица извън организацията ams-OSRAM.

Какво представлява нарушението на сигурността на данните?
Има ли краен срок за подаването на уведомление за нарушение на сигурността на данните?
Как мога да докладвам за нарушение на сигурността на данните?
По какъв начин нарушението на сигурността на данните излага ams-OSRAM на риск?