Bosch Group, C/ISP

Vítejte v procesu oznamování žádostí týkajících se ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro skupinu Bosch velmi důležitá. Na této stránce můžete

  • podat oznámení o události týkající se ochrany osobních údajů
  • nebo podat žádost datového subjektu.

Pokud získaly přístup k osobním údajům neoprávněné osoby, mohlo dojít k události týkající se ochrany osobních údajů. Pokud se dozvíte o události týkající se ochrany osobních údajů v rámci skupiny Bosch, žádáme vás, abyste to oznámili. Vaše oznámení okamžitě prošetříme podle našich právních závazků. Oznámení podejte i v případě, že si nejste jisti, zda skutečně došlo k události týkající se ochrany osobních údajů.

Dále můžete odeslat žádost subjektu údajů. Abychom vyhověli vaší žádosti včas a bezpečně, požádáme vás v dalším kroku o podrobnosti týkající se vaší žádosti a také o informace o právnické osobě a oblasti, na kterou se vaše žádost vztahuje.

S informacemi poskytovanými prostřednictvím tohoto procesu nahlašování je zacházeno nanejvýš důvěrně. Tento proces nahlašování je přístupný zaměstnancům skupiny Bosch i třetím stranám.

Chcete-li nahlásit případná porušení požadavků na dodržování předpisů, použijte náš systém nahlašování porušení předpisů „ Horká linka pro dodržování předpisů (Compliance Hotline) “.

Jak mohu podat hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?