Bosch Group, C/ISP

Welkom bij het meldingsproces voor verzoeken om gegevensbescherming

Bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk voor de Bosch-groep. Op deze pagina kunt u

  • een melding afgeven van een gegevensbeschermingsvoorval of
  • een verzoek van een betrokkene afgeven.

Een gegevensbeschermingsvoorval kan zijn opgetreden wanneer persoonsgegevens zijn geopend door onbevoegde personen. Als u zich bewust wordt van een gegevensbeschermingsvoorval binnen de Bosch-groep, vragen wij u om uw melding. We zullen uw melding onmiddellijk opvolgen volgens onze wettelijke verplichtingen. Geef ook uw melding af als u niet zeker weet of er zich daadwerkelijk een gegevensbeschermingsvoorval heeft voorgedaan.

U kunt bijkomend een verzoek van een betrokkene afgeven. Om op tijd en veilig aan uw verzoek te voldoen, vragen wij u in de volgende stap om details over uw verzoek en informatie over de juridische entiteit en regio waarop uw verzoek van toepassing is.

Informatie die via dit meldingsproces wordt verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit meldingsproces is toegankelijk voor werknemers van de Bosch-groep en voor derden.

Gebruik a.u.b. ons compliance-klokkenluiderssysteem “ Naleving Hotline ” om mogelijke schendingen van de nalevingsvereiste te melden.

Hoe geef ik een melding af? Hoe maak ik een postbus aan?