Bosch Group, C/ISP

Vitajte v procese ohlasovania žiadostí o ochranu osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre skupinu Bosch veľmi dôležitá. Na tejto strane môžete

  • podať hlásenie o prípade porušenia ochrany osobných údajov alebo
  • podať žiadosť dotknutej osoby.

Ku prípadu porušenia ochrany osobných údajov môže dôjsť, ak by k osobným údajom mali prístup neoprávnené osoby. Ak sa dozviete o prípade porušenia ochrany osobných údajov v rámci skupiny Bosch, žiadame Vás, aby ste nám to oznámili. Vášmu hláseniu sa budeme okamžite venovať v zmysle našich právnych povinností. Ohláste nám to aj v prípade, ak nemáte istotu, že k prípadu porušenia ochrany osobných údajov skutočne došlo.

Navyše môžete podať aj žiadosť dotknutej osoby. Aby sme Vašu žiadosť mohli splniť časovo primeraným a bezpečným spôsobom, v ďalšom kroku Vás požiadame o informácie týkajúce sa Vašej žiadosti, ako aj o informácie o právnom subjekte a regióne, ktorého sa Vaša žiadosť týka.

S informáciami poskytnutými prostredníctvom tohto ohlasovacieho procesu sa pracuje výhradne ako s dôvernými. Tento ohlasovací proces je dostupný pre zamestnancov skupiny Bosch, ale aj pre tretie strany.

Na ohlásenie možných porušení pri dodržiavaní požiadaviek použite náš systém podávania hlásení „ Compliance Hotline “.

Ako môžem podať hlásenie? Ako si môžem zriadiť poštovú schránku?