Bosch Group, C/ISP

Velkommen til meldingsprosessen for anmodninger som gjelder personvern

Beskyttelsen av personopplysninger er svært viktig for Bosch konsernet. På denne siden kan du

  • sende inn en melding om hendelse som vedrører personvern eller
  • du kan sende inn anmodning som den registrerte.

En hendelse som berører personvern kan ha oppstått dersom uberettigede har fått innsyn i personopplysninger. Hvis du blir kjent med en hendelse som berører personvern innenfor Bosch konsernet, så ber vi om din melding. Vi vil følge opp meldingen din øyeblikkelig i samsvar med våre lovfestede forpliktelser. Vennligst send også inn din melding selv om du ikke er sikker på om det virkelig har funnet sted en hendelse som berører personvern.

I tillegg kan du sende inn anmodning som den registrerte. For å etterkomme din anmodning på en betimelig og sikker måte, ber vi deg i neste skritt om opplysninger når det gjelder din anmodning samt informasjon om den juridiske enheten og regionen din anmodning gjelder.

Informasjonen som gis via denne meldingsprosessen behandles strengt fortrolig. Denne meldingsprosessen er tilgjengelig for medarbeidere ved Bosch konsernet samt for tredje parter.

For å melde fra om mulige brudd på vår compliance policy, vennligst bruk vårt varslingssystem « Compliance Hotline ».

Hvordan kan jeg sende inn en melding? Hvordan oppretter jeg en postkasse?