Bosch Group, C/ISP

Velkommen til indberetningsprocessen for anmodninger vedrørende databeskyttelse

Beskyttelsen af personoplysninger er et meget vigtigt anliggende for Bosch koncernen. På denne side kan du

  • indgive en hændelse der omhandler databeskyttelse eller
  • indgive en anmodning.

En hændelse der omhandler databeskyttelsen kan være sket, hvis personoplysninger er blevet tilgængelige for uautoriserede personer. Hvis du overværer en sådan hændelse inden for Bosch koncernen, beder vi dig om din underretning. Vi følger omgående op på din indberetning i henhold til vores juridiske forpligtigelser. Send din indberetning, selvom du ikke er sikker på, om en sådan hændelse har fundet sted.

Derudover kan du også indgive en anmodning som den registrerede person. For at din anmodning foregår på en rettidig og sikker måde, vil vi efterfølgende bede dig om detaljer vedrørende din anmodning, samt oplysninger om den juridiske enhed og region, som din anmodning omfatter.

Oplysninger der gives via denne indberetningsproces håndteres strengt fortroligt. Denne indberetningsproces er tilgængelig for medarbejderne i Bosch koncernen samt af tredjepart.

For at indberette mulige overtrædelser af compliance kravet, kan du benytte dig af vores compliance whistleblowing system " Compliance Hotline ".

Hvad er forløbet for indgivelse af en indberetning? Hvordan opretter jeg en postkasse?