Bosch Group, C/ISP

Välkommen till proceduren för att skicka en begäran som dataregistrerad

För Bosch-gruppen är det mycket viktigt att skydda personliga data. På den här sidan kan du

  • anmäla en dataskyddsincident eller
  • skicka en begäran som dataregistrerad.

En dataskyddsincident kan t ex vara när obehöriga får åtkomst till personliga data. Om du blir medveten om en dataskyddsincident inom Bosch-gruppen ber vi dig att anmäla det. Vi är skyldiga enligt lag att följa upp din anmälan omedelbart. Vi ber dig att göra en anmälan även om du inte är säker på att en dataskyddsincident verkligen inträffat.

Du kan också skicka en begäran som dataregistrerad. För att vi ska kunna uppfylla din begäran snabbt och säkert vill vi gärna att du ger oss fler detaljer om din begäran och information om vilken juridisk enhet och region din begäran gäller i nästa steg.

Den information du lämnar hanteras med största sekretess. Anmälningsprocessen är tillgänglig för anställda inom Bosch-gruppen och för tredje part.

För att anmäla eventuella brott mot regelefterlevnaden ska du använda vårt anmälningssystem ” Regelefterlevnad Hotline ”.

Hur gör jag en anmälan? Hur skapar jag en brevlåda?