BKMS System
Bosch Group, C/ISP
Obsługa cookies w Twojej przeglądarce jest wyłączona.
Aby korzystać z BKMS® System, włącz obsługę cookies.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies, kliknij tutaj.

Witamy w systemie zgłaszania wniosków związanych z ochroną danych

Ochrona danych osobowych jest dla grupy Bosch bardzo ważna. Na tej stronie można

 • wysłać zgłoszenie incydentu dotyczącego ochrony danych albo
 • wysłać wniosek związany realizacją praw właściciela danych.

Incydent dotyczący ochrony danych mógł mieć miejsce, gdy dostęp do danych osobowych uzyskały osoby nieupoważnione. Jeśli posiadasz wiedzę na temat incydentów dotyczących ochrony danych wewnątrz grupy Bosch, zgłoś je. Po otrzymaniu zgłoszenia Bosch natychmiast podejmie niezbędne działania, zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi. Warto wysłać zgłoszenie również w przypadku, gdy istnieje podejrzenie co do wystąpienia incydentu dotyczącego ochrony danych.

Ponadto można wysłać wniosek osoby, której dane dotyczą. Aby firma Bosch mogła możliwie szybko i bezpiecznie odpowiedzieć na wniosek, w kolejnym etapie należy podać szczegółowe informacje o wniosku oraz o podmiocie prawnym i regionie, których wniosek dotyczy.

Wszystkie informacje wprowadzone do systemu zgłaszania są traktowane jako ściśle poufne. Dostęp do systemu zgłaszania mają pracownicy grupy Bosch oraz osoby trzecie.

Aby zgłosić potencjalne naruszenia wymagań w zakresie compliance, należy skorzystać z systemu zgłoszeniowego do spraw compliance „ Infolinia compliance ”.

Aby wysłać pierwsze zgłoszenie, kliknij następujący przycisk:
Użytkownicy, którzy już założyli skrzynkę pocztową, mogą się zalogować poniżej:
 • W jaki sposób mogę wysłać zgłoszenie? Jak stworzyć skrzynkę pocztową?

  Aby wysłać anonimowe albo imienne zgłoszenie, należy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie” w lewym górnym rogu strony głównej.

  Proces wysyłania zgłoszenia składa się z 4 etapów:

  1. Na początku użytkownik jest proszony o zapoznanie się z informacjami nt. ochrony anonimowości oraz o wprowadzenie kodu bezpieczeństwa.
  2. Na kolejnej stronie wybiera się kategorię zgłoszenia.
  3. Na stronie zgłoszenia można własnymi słowami opisać zgłaszany incydent oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące incydentu, wybierając opcje z zestawu proponowanych odpowiedzi. Do otwartego pola tekstowego można wprowadzić maks. 4096 znaków, co odpowiada pełnej stronie A4. Do zgłoszenia można też dołączyć plik o wielkości maksymalnie 10 MB. Należy pamiętać, że dokumenty mogą zawierać informacje na temat sygnalisty. Po wysłaniu zgłoszenia system wygeneruje numer referencyjny jako potwierdzenie.
  4. Następnie należy stworzyć bezpieczną skrzynkę pocztową. Za pośrednictwem tej skrzynki pocztowej zostanie przesłana wiadomość od referenta, zawierająca odpowiedzi na pytania oraz informacje o postępie prac nad zgłoszeniem. Do skonfigurowanej bezpiecznej skrzynki pocztowej można się zalogować, klikając „Login”. Najpierw należy wprowadzić kod bezpieczeństwa.

  Jeśli sygnalista nie poda danych umożliwiających identyfikację, technologia BKMS® System będzie chronić jego anonimowość.

  Firma Bosch będzie obsługiwała zgłoszenia przesyłane przez sygnalistę . Należy ujawniać złe praktyki i zapobiegać stratom finansowym.