Bosch Group, C/ISP

Witamy w systemie zgłaszania wniosków związanych z ochroną danych

Ochrona danych osobowych jest dla grupy Bosch bardzo ważna. Na tej stronie można

  • wysłać zgłoszenie incydentu dotyczącego ochrony danych albo
  • wysłać wniosek związany realizacją praw właściciela danych.

Incydent dotyczący ochrony danych mógł mieć miejsce, gdy dostęp do danych osobowych uzyskały osoby nieupoważnione. Jeśli posiadasz wiedzę na temat incydentów dotyczących ochrony danych wewnątrz grupy Bosch, zgłoś je. Po otrzymaniu zgłoszenia Bosch natychmiast podejmie niezbędne działania, zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi. Warto wysłać zgłoszenie również w przypadku, gdy istnieje podejrzenie co do wystąpienia incydentu dotyczącego ochrony danych.

Ponadto można wysłać wniosek osoby, której dane dotyczą. Aby firma Bosch mogła możliwie szybko i bezpiecznie odpowiedzieć na wniosek, w kolejnym etapie należy podać szczegółowe informacje o wniosku oraz o podmiocie prawnym i regionie, których wniosek dotyczy.

Wszystkie informacje wprowadzone do systemu zgłaszania są traktowane jako ściśle poufne. Dostęp do systemu zgłaszania mają pracownicy grupy Bosch oraz osoby trzecie.

Aby zgłosić potencjalne naruszenia wymagań w zakresie compliance, należy skorzystać z systemu zgłoszeniowego do spraw compliance „ Infolinia compliance ”.

W jaki sposób mogę wysłać zgłoszenie? Jak stworzyć skrzynkę pocztową?