BKMS System
RTL Group S.A.
Böngészőjében ki vannak kapcsolva a cookie-k.
A BKMS® System használatához kapcsolja be a cookie-kat.
A cookie-kkal kapcsolatban ide kattintva tudhat meg még többet.
 

A tanácskérés, illetve a jelentős kötelességszegés bejelentésének biztonságos módja

Az RTL Group ezt az internetalapú rendszert (BKMS® ‎ System) az etikai aggályok bejelentése céljából bocsátja munkavállalói rendelkezésére, valamint mindenki más számára, aki szeretne tanácsot kérni, vagy a magatartási kódex súlyos megsértését, illetve egyéb illegális üzleti gyakorlat észlelését szeretné bejelenteni.

Ha lehetséges, akkor először próbálja meg közvetlen munkakörnyezetével megosztani az aggodalmait. Közölheti aggályait például a felettesével, a felső vezetőkkel vagy az emberi erőforrás és jogi osztály munkatársaival. Ha ön kellemetlennek érzi, hogy aggodalmait közvetlenül a felettesével vagy egy másik, az önnel egy részlegen dolgozó személlyel ossza meg, vagy ha a korábbi, erre irányuló kísérletei nem hoztak eredményt, akkor az internet-alapú jelentési rendszer megfelelő módja annak, hogy közölhesse a problémáját.

Az internet-alapú jelentési rendszer lehetővé teszi, hogy ön szabadon, a megtorlástól való félelem nélkül közölhesse aggodalmait. A bejelentéseket szigorúan bizalmas módon kezelik. A munkahelyi problémákat bejelenteni kívánó munkavállalóknak nem kell zaklatástól vagy megtorlástól tartaniuk. A munkahelyi problémákat jóhiszeműen kell bejelenteni. A szabálysértő magatartás „jóhiszemű“ bejelentése azt jelenti, hogy a bejelentő egyén hiszi: állítása igaz, függetlenül attól, hogy az ezt követő vizsgálat során a bejelentés tartalma igaznak bizonyul-e vagy sem. Tilos visszaélni a rendszerrel úgy, hogy a bejelentő szándékosan hamis vagy rágalmazó információkat közöl.

Javasoljuk, hogy hozzon létre egy biztonságos elektronikus postaládát a rendszeren belül. A biztonságos postafiók teljesen anonim és lehetővé teszi számunkra, hogy kommunikáljunk önnel, hogy válaszoljunk észrevételeire és tisztázhassuk a nyitott kérdéseket. Tekintettel arra, hogy valamennyi bejelentést szigorúan bizalmas módon kezeljük, mindenkinek javasoljuk, hogy a rendszer használatához adja meg a nevét.

Az RTL Group az online jelentési rendszer mellett más lehetőségeket is biztosít az ön számára, hogy tanácsot kérhessen és bejelenthesse problémáit. A www.compliance.rtlgroup.com honlapon megtalálhatja azon további kapcsolattartó személyek listáját, akikkel megvitathatja a viselkedéssel kapcsolatos aggodalmait.

Ha először használja a rendszert, kérjük kattintson ide:
Amennyiben már rendelkezik postaládával, itt jelentkezhet be:
 • Miért kell bejelentést tennem?

  A pozitív és nyitott vállalati kultúrához elengedhetetlen a jogi, társadalmi és vállalati szabályok tiszteletben tartása.

  Valószínűleg ön is tud a vállalatot veszélyeztető, káros cselekmények vagy kockázatok mibenlétéről. A bejelentéssel ön segít nekünk abban, hogy a pénzügyi károkozást és vállalatunk imázsának rombolását már a korai szakaszban leleplezhessük. Ön ezzel elősegíti vállalatunk tartós sikerét és az általa létrehozott munkahelyek folyamatos fennmaradását.

 • Milyen típusú bejelentéseket nyújthatok be?

  Az online jelentési rendszerben a magatartási kódex alapvető megsértésével kapcsolatos, különösen a jogellenes magatartásra vonatkozó információk kerülnek elfogadásra és továbbításra.

  Kérjük, olvassa el a magatartási kódexet itt: www.compliance.rtlgroup.com.

  Az RTL Group megbecsüli a nyitott vállalati kultúrát. A vállalat vezetői minden szinten kötelesek nyílt párbeszédet kezdeményezni és támogatni azon munkavállalókat, akik aggodalmaikkal hozzájuk fordulnak.

  Kisebb szabálysértések esetén, amelyek nem jelentik a magatartási kódex közvetlen megsértését, a munkavállalóknak a közvetlen munkakörnyezetükben kell támogatást kérni (felettesektől, a felső vezetőktől, az emberi erőforrás munkatársaktól stb.).

  Tilos visszaélni a rendszerrel úgy, hogy a bejelentő szándékosan hamis vagy rágalmazó információkat közöl.

 • Hogyan kerül feldolgozásra a bejelentésem? Mi az a postafiók, és hogyan tudok nyitni egyet?

  Bejelentés benyújtásához először kattintson a "Bejelentés benyújtása vagy tanácsadás kérése" gombra a honlap bal felső sarkában.

  A bejelentési folyamat négy lépésből áll:

  1. Ön tájékoztatást kap a technikai intézkedésekről, amelyekkel az online bejelentő rendszer garantálja az Ön adatainak biztonságát.
  2. A második lépésben jeleznie kell, hogy milyen típusú bejelentést kíván tenni.
  3. A bejelentő oldalon saját szavaival kell leírnia a bejelenteni kívánt esetet. Ezt legfeljebb 4096 betűből teheti meg (körülbelül ekkora szövegmennyiség fér egy teljes papírlapra). Ezenkívül válaszolnia kell bizonyos kérdésekre. Bejelentése támogatásához 5 MB-nál kisebb fájlokat is mellékelhet. A bejelentés benyújtását követően ügyszámot kap, amellyel igazoljuk a bejelentés benyújtását. Kérjük, hogy az ügyszámot tartsa biztonságos és privát helyen, mivel szüksége lehet rá a jövőbeni levelezéshez.
  4. Végül arra kérjük önt, hogy hozza létre saját postafiókját. Ezt a postafiókot fogjuk használni az önnel történő levelezéshez, kérdései megválaszolásához, valamint a postafiókon keresztül tájékoztatjuk önt a bejelentés állapotáról. A postafiók létrehozásához válassza ki saját személyes felhasználói nevét és jelszavát. A rendszer titkosítást és más speciális biztonsági eljárásokat alkalmaz annak érdekében, hogy az ön bejelentése mindenkor titkos maradjon.

  A postafiókot a létrehozást követően a Bejelentkezés gombra kattintva érheti el.

 • Hogyan kaphatok visszajelzést?

  A BKMS® rendszer legfontosabb célja a közérdekű bejelentők védelme. A rendszer adatainak bizalmas kezelését garantáló műszaki előírások hitelesítésre kerültek, és ön bármikor ellenőrizheti azokat.

  Kiválaszthatja a postafiók létrehozásához használt személyes álnevét, ill. felhasználói nevét és jelszavát. A rendszer titkosítást és más speciális biztonsági eljárásokat alkalmaz annak érdekében, hogy az ön által bejelentett információ mindenkor titkos maradjon.

  Az RTL Group Megfelelőségi csoportja a postafiókon keresztül lép kapcsolatba önnel, hogy tájékoztatást adjon bejelentése állapotáról, vagy további kérdéseket tegyen fel, ha még egyes részletek tisztázása szükséges.

 • Adatvédelmi nyilatkozat

  A RTL GROUP nagyon komolyan veszi az adatvédelmet és a titoktartást. Betartjuk az EU általános adatvédelmi rendeletének („EU-GDPR”) előírásait, valamint a hatályos nemzeti adatvédelmi előírásokat. A bejelentés leadása előtt gondosan olvassa el az adatvédelemre vonatkozó alábbi információkat.

  Felelős szervezetek

  A névtelen bejelentő rendszer adatvédelméért felelős a

  RTL Group S.A.
  43, boulevard Pierre Frieden
  L-1618 Luxembourg
  Telefon: +352 421421
  Email: privacy.office@rtlgroup.com

  A RTL Group S.A. (a továbbiakban: RTL GROUP) adatvédelmi tisztviselője a fenti postacímen, "To the Data Protection Officer" kiegészítéssel, vagy a privacy.office@rtlgroup.com címre küldött levéllel érhető el.

  A gyűjtött személyes adatok típusa

  A névtelen bejelentő rendszert önkéntes alapon használhatja. A névtelen bejelentő rendszerben leadott bejelentésével kapcsolatban az alábbi személyes adatokat gyűjtjük:

  • nevét, és ha feltárja személyazonosságát,
  • hogy a bejelentő a RTL GROUP alkalmazottja-e, és
  • a bejelentésében felsorolt személyek nevét és egyéb személyes adatait, ha ez releváns.

  A névtelen bejelentő rendszer célja és jogalapja

  A névtelen bejelentő rendszer (BKMS® System) a RTL GROUP kockázatkezelési szabályainak megsértésével kapcsolatos bejelentések biztonságos és bizalmas fogadására, feldolgozására és kezelésére szolgál. A személyes adatoknak a BKMS® System keretrendszerében történő feldolgozására vállalatunk RTL GROUP Group azon megalapozott jogi érdeke alapján kerül sor, hogy a visszaélések feltárásra és megelőzésre kerüljenek, és megelőzésre kerüljenek a RTL GROUP Csoportot, munkavállalóit és ügyfeleit fenyegető károk. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az EU-GDPR 6. cikkének (1 f) bekezdése.

  A bejelentés bizalmas kezelése

  A beérkező bejelentéseket a RTL GROUP kockázatkezelő szervezeti egységének kifejezetten erre felhatalmazott és különlegesen képzett, válogatott, szűk csoportja fogadja, akik a bejelentéseket minden esetben bizalmasan kezelik. A RTL GROUP kockázatkezelési szervezeti egységének munkatársai megvizsgálják az ügyet, és intézkednek az adott esetben szükséges további vizsgálatok iránt.

  A bejelentés feldolgozása során, illetve a különleges vizsgálatok során szükségessé válhat a bejelentés átadása a RTL GROUP más munkavállalójának, vagy a RTL GROUP csoport egyéb vállalatainál dolgozó munkavállalók számára, p l. abban az esetben, ha a bejelentés a telephelyen történt eseményekkel kapcsolatos. Az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban adott esetben eltérő szabályok vonatkozhatnak a személyes adatok védelmére. Minden esetben meggyőződünk arról, hogy a bejelentés másoknak való átadása során betartásra kerülnek a vonatkozó adatvédelmi szabályok, mint ahogyan arról is, hogy a leadó az átadáshoz hozzájárulását adta-e azt megelőzően, mielőtt a bejelentést az ügy feldolgozása érdekében megosztották volna a RTL GROUP csoporthoz tartozó vállalat munkatársával. Az adat-hozzáféréssel rendelkezőknek bizalmasan kell kezelniük a megismert információkat.

  Az elkövetővel kapcsolatos információk

  Jogszabály kötelez bennünket arra, hogy a megvádolt harmadik személyt tájékoztassuk a vele szembeni bejelentésről, akkor, ha az információ feltárása már nem kockáztatja a nyomozás sikerét. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a névtelen bejelentő személyazonosságát nem fogjuk feltárni.

  Az adatok alanyának jogai

  Az európai adatvédelmi jogszabályi rendelkezések alapján Önnek és a bejelentésében nevesített személyeknek joga van személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítésére, töröltetésére, és joga van feldolgozásuk korlátozására. Ha valaki élt a személyes adatok feldolgozásának korlátozásával, akkor haladéktalanul megvizsgáljuk, hogy a bejelentés kivizsgálásához szükség van-e az eltárolt adatra. A szükségtelenné vált adatok törlésre kerülnek. Ha élni szeretne a kifogásolási jogával, akkor vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal, az 1. pontban foglalt elérhetőségen.

  Felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi hatósággal is, ahová panaszt adhat le. A vállalatunk tekintetében illetékes hatóság

  CNPD
  National Commission for Data Protection
  1, avenue du Rock'n'Roll
  L-4361 Esch-sur-Alzette

  Felveheti a kapcsolatot azonban a lakóhelye szerint illetékes adatvédelmi hatóság felelősével is.

  Automatikus döntéshozatal

  A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban nem kerül sor automatikus döntéshozatalra.

  Profilkészítés

  Nem kerül sor profilkészítésre.

  A személyes adatok megőrzési időtartama

  A személyes adatok a helyzet tisztázásáig és a bejelentéssel kapcsolatos végérvényes döntés meghozataláig, vagy fennálló szerződéses, és/vagy jogi kötelezettségek alkalmazásáig kerülnek visszatartásra, kivéve azt az esetet, amikor a kötelező visszatartási időszak az adatok törlésének megakadályozását szolgálja. Ugyanez vonatkozik a hozzájárulás visszavonására is.

  Az adatvédelmi szabályzat frissítése

  Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása esetén a változással kapcsolatos megjegyzés publikálásra kerül a honlapon, és egyéb megfelelő helyen is.

  Az adatvédelmi nyilatkozat dátuma: 2018 június