ZF Friedrichshafen AG

Vítejte v systému ZF Trustline

Firma ZF se jako celosvětový lídr v automobilovém průmyslu zavázala k dokonalosti, čestnosti, integritě a chování v souladu se všemi platnými zákony. Důvěra, kterou do nás vkládají naši zákazníci, obchodní partneři a zaměstnanci, je naším největším přínosem. Abychom si tuto důvěru udrželi, musíme své jednání zakládat na nejvyšších obchodních a etických standardech a závazcích, platných zákonech a zásadách.

Tuto důvěru musíme chránit a rozvíjet každý den. ZF Trustline to podporuje a umožňuje zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům podávat hlášení týkající se možného porušení předpisů na určená témata. V případě potřeby podporuje ZF Trustline také anonymní hlášení. Tato hlášení pomáhají firmě ZF včas identifikovat a napravit nepřijatelné chování a tím minimalizovat rizika. Upozorňujeme, že ZF Trustline je jedním z mnoha způsobů hlášení potenciálních porušení předpisů a vždy je možné se obrátit přímo na vedení firmy nebo na oddělení pro dodržování předpisů firmy ZF.

Hlášení musí být učiněno v dobré víře a musí se zakládat na informacích, které jsou podle nejlepšího vědomí a svědomí oznamovatele správné. Oddělení pro dodržování předpisů firmy ZF prověří všechna hlášení podaná prostřednictvím systému ZF Trustline a určí správný postup pro ochranu firmy. Hlášení budou prověřena důvěrně, diskrétně a velmi pečlivě. Někdy může být nutné položit osobě podávající hlášení doplňující otázky. ZF Trustline to umožňuje provést dokonce i anonymně.

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaká hlášení pomáhají firmě ZF?
Jak mám postupovat při podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak obdržet zpětné hlášení od firmy ZF a zůstat nadále v anonymitě?