ZF Friedrichshafen AG

Witamy w ZF Trustline

Jako globalny lider w przemyśle motoryzacyjnym, ZF przykłada dużą wagę do doskonałości, szczerości, integralności i zachowań zgodnych z obowiązującym prawem. Zaufanie, które pokładają w nas klienci, partnerzy biznesowi i pracownicy jest naszym największym zasobem. Aby utrzymać to zaufanie, musimy opierać nasze działania na najwyższych standardach, zaangażowaniu biznesowym i etycznym, stosowanych przepisach prawnych i politykach.

Musimy chronić i pielęgnować to zaufanie każdego dnia. ZF Trustline wspiera to, umożliwiając pracownikom, klientom i partnerom biznesowym wysyłanie zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń compliance w określonych kategoriach. ZF Trustline wspiera również zgłoszenia anonimowe, jeśli są pożądane. Zgłoszenia te pomagają ZF zidentyfikować nieakceptowalne zachowania i podjąć środki zaradcze we wczesnej fazie, co z kolei minimalizuje ryzyka. Prosimy pamiętać, że ZF Trustline jest jedną z wielu metod zgłaszania potencjalnych naruszeń i zawsze dostępną opcją pozostaje bezpośredni kontakt z zarządem firmy lub działem compliance ZF.

Zgłoszenia muszą być składane w dobrej wierze i muszą opierać się na prawidłowych informacjach, według najlepszej wiedzy i przekonań sygnalisty. ZF compliance przeanalizuje wszystkie zgłoszenia złożone przez ZF Trustline i określi właściwy sposób postępowania celem ochrony firmy. Zgłoszenia będą analizowane z zachowaniem poufności, dyskrecji i z najwyższą starannością. Czasami może być konieczne zadanie dodatkowych pytań osobie zgłaszającej. ZF Trustline umożliwia to, również z zachowaniem anonimowości.

Dlaczego należy dokonać zgłoszenia?
Jakie zgłoszenia pomagają ZF?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Jak stworzyć skrzynkę pocztową?
W jaki sposób mogę otrzymać wiadomość od referenta ZF i nadal pozostać anonimowym?