Delivery Hero SE, Governance, Risk and Compliance
Zřiďte si prosím chráněnou poštovní schránku, abychom s vámi mohli komunikovat!

Vážení zaměstnanci firmy Delivery Hero,

pokud se obáváte, že by v důsledku určitého chování nebo záležitosti mohlo docházet k porušování předpisů společnosti Delivery Hero týkajících se etického kodexu, jiných směrnic nebo dokonce samotného zákona, měli byste tyto „obavy o dodržování předpisů“ včas oznámit. Firma Delivery Hero tak bude mít možnost se včas zabývat případnými problémy a předejít vážným škodám pro firmu a její zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že si ceníme otevřené firemní kultury, žádáme všechny zaměstnance a externisty, kteří se dozví o nebezpečí porušení zásad, aby se s danou situací svěřili příslušné kontaktní osobě v rámci firmy, např. nadřízenému, oddělení HR nebo jakémukoli místnímu či globálnímu pracovníkovi oddělení Compliance. Kromě toho nabízíme všem zaměstnancům i svým zákazníkům, dodavatelům a dalším obchodním partnerům zabezpečený portál pro oznamovatele, který slouží k poskytování informací o možných závažných porušeních předpisů. Ten umožňuje důvěrné sdílení těchto informací kdykoli a z jakéhokoli místa na světě. Podaná hlášení jsou předávána našemu oddělení Compliance, které je odpovědné za jejich další důvěrné zpracování.

Z tohoto důvodu jsou zde přijímána a zpracovávána pouze oznámení, která se týkají závažných porušení předpisů, zejména těch, která jsou spojena s trestnou činností (např. korupční jednání), porušením antimonopolních předpisů a ochranou dat.

Protože chceme oznamovatele účinně chránit, nabízíme vám komunikační platformu zabezpečenou nejnovějšími technologiemi, která vám umožní podávat také anonymní hlášení.

Vaše pomoc umožní včas odhalit trestnou činnost, odhalit viníky a následně zabránit dalším škodám. Vážíme si vaší spolupráce a odvahy!

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaký typ hlášení pomůže vaší organizaci?
Jaký je postup pro podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak získám zpětné hlášení a zároveň zachovám anonymitu?