Delivery Hero SE, Governance, Risk and Compliance
โปรดจัดทำตู้ไปรษณีย์เพื่อให้เราสามารถสื่อสารกับคุณได้!

เรียน Hero ทุกท่าน

หากคุณกังวลว่าพฤติกรรมหรือเรื่องบางอย่างอาจฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจของ Delivery Hero, แนวทางอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งกฎหมาย คุณควรแจ้ง "ข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ" ให้ทันเวลา ซึ่งจะช่วยให้ Delivery Hero สามารถจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัทและพนักงาน

เนื่องจากเราตระหนักค่าในวัฒนธรรมบริษัทแบบเปิด พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอกบริษัทที่ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะได้รับการส่งเสริมให้บอกความลับเกี่ยวกับสถานการณ์ต่อผู้ติดต่อที่เหมาะสมภายในบริษัท เช่น ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับท้องถิ่นหรือระดับโลก นอกจากนี้เรายังมีพอร์ทัลที่ปลอดภัยในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น ให้แก่พนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจของเราได้ใช้งาน ซึ่งทำให้สามารถแชร์ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับได้ทุกเวลา และจากทุกแห่งหนทั่วโลก การแจ้งที่ส่งเข้ามาจะถูกส่งต่อไปยังฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการขั้นต่อไปกับการแจ้งอย่างเป็นความลับ

ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงยอมรับและดำเนินการกับการแจ้งที่อ้างถึงการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างร้ายแรงเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งข้อความที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ผิดกฎหมาย (เช่น พฤติกรรมคอร์รัปชั่น), การฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด, การฉ้อฉล, และการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

เนื่องจากเราต้องการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงมีแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ได้รับการป้องกันด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้คุณใช้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแจ้งข้อความโดยไม่ระบุชื่อได้เช่นกัน

ความช่วยเหลือของคุณจะทำให้สามารถตรวจพบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ตั้งแต่ในระยะแรก ทั้งยังช่วยระบุผู้กระทำผิด และป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมได้อีกด้วย เราขอขอบคุณในความร่วมมือและความกล้าหาญของคุณ!

เพราะเหตุใดฉันจึงควรส่งการแจ้งข้อความ
การแจ้งข้อความประเภทใดที่จะช่วยองค์กรของคุณ
การส่งการแจ้งข้อความมีกระบวนการอย่างไร ฉันจะจัดทำตู้ไปรษณีย์ได้อย่างไร
ฉันจะได้รับการแจ้งตอบกลับและยังคงความเป็นนิรนามไปพร้อมกันได้อย่างไร