Cuatrecasas (everis Group)

Sistemul de sesizări al NTT DATA EMEAL Group Colaborarea dumneavoastră este foarte apreciată

Ca întreprindere de talie mondială, parte a NTT DATA Group, susținem respectarea tuturor legilor și reglementărilor internaționale și naționale aplicabile în teritoriile în care ne desfășurăm activitatea. De asemenea, păstrăm în dezvoltarea sa, un comportament și o atitudine corespunzătoare valorilor întreprinderii noastre, astfel încât realizarea viziunii noastre să aibă loc prin practici adecvate și oneste în care aplicăm aceeași etică comercială și aceleași standarde de conformitate.

În acest scop și ținând seama de Codul etic și de conduită profesională (care include politica globală de conformitate NTT DATA), precum și de alte canale de comunicare obișnuite implementate intern (de exemplu, sistemul intern actual profesional de alertare sau sistemul de sesizări, comunicări spontane cu comitetul de conformitate sau cu managerii, directorii sau partenerii), am hotărât să intensificăm aceste canale de comunicare, prin implementarea acestui sistem global și extern. Acest sistem se extinde și asupra NTT DATA Europe and Latin-America Foundation (denumită în continuare „Fundația NTT DATA EMEAL”) care este parte a NTT DATA EMEAL Group.

Informațiile pe care urmează să le obținem prin acest canal extern vor ajuta întreprinderea și fundația sa să continue să respecte la nivel global obligațiile de conformitate, precum și să prevină și să depisteze riscurile de conformitate și, bineînțeles, să își apere reputația mult lăudată.

Acest sistem de sesizări permite raportarea următoarelor:

  • orice încălcare a valorilor noastre, a principiilor comportamentale și a orientărilor pentru angajați incluse în Codul etic menționat, precum și în politicile și regulamentele noastre interne;
  • orice încălcare a regulilor, principiilor și orientărilor din Codul de conduită și bună guvernanță al Fundației NTT DATA Global;
  • orice încălcare a legislației în vigoare;
  • orice incident care poate conține un risc pentru afacerea și reputația întreprinderii sau fundației;
  • orice alt comportament considerat apt a determina un conflict etic;
  • orice alt fapt sau împrejurare care ar putea apărea într-un risc relevant pentru întreprindere.

Informațiile comunicate prin acest sistem extern vor fi păstrate strict confidențial și anonim (dacă sunteți de acord), păstrând integritatea și siguranța acestora. Potrivit acestor criterii, odată transmise, informațiile sunt criptate automat și rămân strict confidențiale. Accesul la sistem este permis numai cabinetului de avocați Cuatrecasas care este ținut de secretul profesional și care reprezintă furnizorul extern care colaborează independent și exclusiv la managementul sistemului.

De asemenea, ne angajăm să nu desfășurăm niciun fel de represalii, direct sau indirect, împotriva profesioniștilor care raportează comunicații prin acest sistem extern și care se vor bucura de susținerea noastră deplină, cu excepția cazului în care acuzațiile sunt false.

Sistemul actual de sesizări poate fi folosit de orice profesionist al NTT DATA EMEAL Group și al Fundației NTT DATA EMEAL, precum și de orice terț interesat sau care interacționează cu grupul sau cu fundația noastră, în numele sau pe seama acestora (clienți, furnizori, agenți sau alți terți etc.).

Vă mulțumim foarte mult pentru atenția și sprijinul dumneavoastră!

Fritz Hoderlein
NTT DATA Europe & Latam S.L.U. Global CEO

De ce ar trebui să expediez un mesaj?
Ce tipuri de mesaje sunt de ajutor organizației dumneavoastră?
Cum va fi procesat mesajul meu? Ce este o căsuță poștală și cum pot deschide una?
Cum pot primi un răspuns și, în același timp, să îmi păstrez anonimatul?