Cuatrecasas (everis Group)

Hệ thống Tố cáo của NTT DATA EMEAL GroupTrân trọng sự hợp tác của bạn

Là một doanh nghiệp toàn cầu, là một phần của NTT DATA Group, chúng tôi ủng hộ việc tuân thủ tất cả các luật và quy định quốc tế và quốc gia trong các khu vực pháp lý mà chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh. Đồng thời, trong quá trình phát triển của mình, chúng tôi luôn duy trì một hành vi và thái độ phù hợp với các Giá trị của doanh nghiệp, do đó việc đạt được Tầm nhìn của chúng tôi được thực hiện thông qua các thông lệ phù hợp và trung thực trong đó chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn Đạo đức Kinh doanh và Tuân thủ như nhau.

Cho mục đích này và có xét đến Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp (bao gồm Chính sách Tuân thủ Toàn cầu NTT DATA) và các kênh thông tin liên lạc thông thường khác được triển khai nội bộ (ví dụ: Hệ thống Cảnh báo Nghề nghiệp hoặc Hệ thống Tố cáo nội bộ hiện tại, thông tin liên lạc đến Ủy ban Tuân thủ hoặc các Quản lý, Giám đốc hoặc Đối tác), chúng tôi đã quyết định tăng cường các kênh thông tin liên lạc nói trên bằng cách triển khai Hệ thống toàn cầu và bên ngoài này. Hệ thống này cũng mở rộng cho NTT DATA Europe và Latin-America Foundation (sau đây gọi là "NTT DATA EMEAL Foundation"), một phần của NTT DATA EMEAL Group.

Thông tin thu thập được thông qua kênh bên ngoài sẽ giúp doanh nghiệp và Foundation của doanh nghiệp duy trì việc thực hiện các nghĩa vụ Tuân thủ ở cấp độ toàn cầu, cũng như ngăn ngừa và phát hiện rủi ro về Tuân thủ và, tất nhiên, bảo vệ danh tiếng được đánh giá cao của chúng tôi.

Hệ thống Tố cáo này cho phép bạn thông báo những việc sau:

  • Bất kỳ vi phạm nào đối với Giá trị của chúng tôi, các nguyên tắc hành vi và hướng dẫn cho nhân viên được nêu trong Bộ Quy tắc Đạo đức nói trên, cũng như các chính sách và quy định nội bộ của chúng tôi.
  • Bất kỳ xâm phạm nào đối với các quy tắc, nguyên tắc và hướng dẫn trong Bộ Quy tắc Ứng xử và Quản trị Tốt của NTT DATA EMEAL Foundation.
  • Bất kỳ vi phạm nào đối với pháp luật hiện hành.
  • Bất kỳ sự việc nào có thể tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động kinh doanh và danh tiếng của doanh nghiệp hoặc Foundation.
  • Bất kỳ hành vi nào khác được xem là làm phát sinh xung đột đạo đức.
  • Bất kỳ sự việc hoặc hoàn cảnh nào khác có thể dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp có liên quan.

Thông tin được trao đổi thông qua Hệ thống bên ngoài này sẽ được giữ bảo mật và nặc danh nghiêm ngặt (nếu bạn đồng ý như vậy), duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin. Theo các tiêu chí này, khi được cung cấp, thông tin tự động được mã hóa và duy trì bảo mật nghiêm ngặt. Quyền truy cập vào thông tin chỉ được cấp cho hãng luật Cuatrecasas, đơn vị này có liên quan đến cam kết giữ bí mật nghề nghiệp và là nhà cung cấp bên ngoài hợp tác độc lập và độc quyền trong việc quản lý Hệ thống.

Tương tự, chúng tôi đồng ý không thực hiện bất kỳ hình thức trả đũa nào, trực tiếp hay gián tiếp, chống lại những nhân viên thông báo thông tin liên lạc thông qua Hệ thống bên ngoài này, họ sẽ được chúng tôi ủng hộ hoàn toàn, ngoại trừ các trường hợp cáo buộc sai sự thật.

Hệ thống Tố cáo hiện tại có thể được sử dụng bởi những nhân viên của NTT DATA EMEAL Group và NTT DATA EMEAL Foundation, cũng như bất kỳ bên thứ ba nào duy trì bất kỳ mối quan tâm hoặc tương tác nào với Tập đoàn hoặc Foundation của chúng tôi, thay mặt cho Tập đoàn hoặc Foundation hoặc với tư cách là đại diện (khách hàng, nhà cung cấp, đại lý, các bên thứ ba có liên quan khác, v.v.).

Cảm ơn sự chú ý và ủng hộ của bạn rất nhiều!

Fritz Hoderlein
Tổng Giám đốc Toàn cầu NTT DATA Europe & Latam S.L.U

Tại sao tôi nên gửi thông báo?
Hình thức thông báo nào giúp cho tổ chức của bạn?
Thông báo của tôi sẽ được xử lý như thế nào? Hòm thư là gì và làm sao để tôi mở một hòm thư?
Làm thế nào để tôi có thể nhận được câu trả lời nhưng đồng thời duy trì nặc danh?