Festo AG & Co. KG

Спазване - ние поемаме отговорност

Благодарение на нашата позиция на международно действащ семеен бизнес с дългогодишни традиции, на Festo Group се радва на отлична репутация сред своите бизнес партньори и служители. Ние ценим почтеността и имаме високи стандарти за етично, законосъобразно поведение. Ние признаваме нашата отговорност към нашите бизнес партньори и нашите служители по целия свят.

Вашите съобщения са важни!

Festo Group печели точки за иновации, качество и производителност - характеристики, които укрепват доверието на служители и бизнес партньори в надеждността и целостта на компанията. Festo има отлична репутация сред широката общественост и различните си бизнес партньори. Защитаването на това доверие, почтеност и репутация чрез перфектно етично и законосъобразно поведение е основен приоритет за Festo. За да се защитят тези характеристики на Festo и възпрепятстват потенциални щети за компанията, е важна грижа обучението относно нарушенията на съответствието. Festo отдава голямо значение на една отворена, ориентирана към ценностите култура на фирмата. Тя насърчава служителите си и трети лица, които са осведомени с рискове от несъответствието и в частност са открили нарушения на съответствието да потърсят лицата за контакт в рамките на компанията, т.е. Ръководен персонал, човешки ресурси, началника на отдела по съответствие или отговорника по съответствието на място.

Festo допълнително предлага на своите служители, клиенти, доставчици и други бизнес партньори сигурен начин за докладване на потенциално сериозни нарушения на съответствието: неговият защитен портал за подаване на сигнали, BKMS®System. Този канал на комуникация дава възможност за подаване на съответната информация по цял свят, по всяко време, сигурно и поверително. Изпратените съобщения ще бъдат изпратени на отдела по съответствие на Festo AG & Co. KG, който се ръководи от началника на отдела по съответствие и е отговорен за по-нататъшното, поверителното разглеждане на съобщението.

Порталът за подаване на сигнали помага с откриването и превенцията на сериозни рискове за съответствието за фирмата, особено рискове, които са вредни за бизнеса. Поради тази причина, само съобщения, отнасящи се до сериозни рискове за съответствието, ще бъдат получени и обработени чрез портала за подаване на сигнали, особено тези, които принадлежат към сферата на икономическите престъпления (напр актове на корупция), антитръстовото законодателство, защита на данните, както и нарушения на кодекса на поведение на Festo.

Изобличаването на друго лице може да доведе до сериозни последици за засегнатата страна. Поради това е от първостепенно значение, порталът за подаване на сигнали да се използва отговорно и никога да не се злоупотребява за подаване на обидни, клеветнически, или по друг начин заклеймяващи съобщения, които поставят в неудобно положение друго лице (например служител/колега), без никакви уличаващи факти. Лицето, подаващо сигнала се насърчава да предоставя само информация, в чиято коректност лицето, подало сигнала е убедено, сигурно във фактите и вярва в нея. Съзнателното подаване на невярна информация може да доведе до съдебно преследване съгласно наказателното и трудово законодателство.

За опростяване на четливостта, този портал не прави отделна референция към служителите на мъжки и женски пол, а когато става дума за “служител”, са включени и третирани като синоним и двата пола. Това не е дискриминация по никакъв начин.

Как да изпратя съобщение?
Кои инциденти може да се съобщават?
Как ще бъде обработено моето съобщение, как мога да създам пощенска кутия?
Как мога да получавам обратна връзка и същевременно да остана анонимен?
Забележки относно защитата на лични данни