BKMS

Beste klokkenluider,

Helaas kon de gevraagde actie niet worden uitgevoerd.

Mogelijk hebt u geprobeerd het BKMS® Incident Reporting te bereiken via een niet-beschikbaar adres. Om veiligheidsredenen kunnen de subpagina's van het systeem niet rechtstreeks worden geopend.

Probeer het meldingssysteem van voorvallen te bereiken via de introductiepagina om een melding af te geven of in te loggen op uw beveiligde postbus. Markeer alleen het adres van de introductiepagina.

Uw BKMS® team