Deutsche Telekom AG

Transparentnost jednání, dodržování zákonů a pravidel a úcta k hodnotám jsou nutnými podmínkami odpovědného řízení

Deutsche Telekom se řídí zásadami odpovědného řízení a dalšími zásadami obsaženými v německém Kodexu správy a řízení společností (Corporate Governance Code). Jinými slovy - těmito zásadami jsou jednak základní regulatorní požadavky pro řízení a monitorování v Německu kótovaných společností, jednak mezinárodně i lokálně přijaté standardy odpovědného řízení společností.

Všichni zaměstnanci, ale také obchodní partneři, zákazníci, akcionáři a další zainteresovaní, kdo si přejí oznámit možné porušení interních předpisů, zákonů nebo pravidel chování, zde mají možnost svou zprávu sdělit. Anonymita sdělení je stoprocentně zajištěna.

Provozováním tohoto portálu se snažíme minimalizovat důsledky nesprávného jednání nebo dokonce porušování zákonů. Spoléháme na to, že jako člověk mající zájem na podnikání Deutsche Telekomu nebo jako jeho zaměstnanec vkládáte svůj příspěvek nanejvýš odpovědně. Prosíme Vás, ohlaste nám každé chování, v jehož důsledku by mohla být společnosti způsobena škoda – buď materiální, nebo poškozením dobrého jména Deutsche Telekomu.

Buďte ujištěni, že použitím tohoto systému neporušujete žádná pravidla ochrany osobních údajů. Na druhé straně, před vložením svého příspěvku si prosím uvědomte, že Vaše informace mohou mít pro označené osoby vážné důsledky.

Prosím, použijte tento anonymní formulář jen v krajním případě!
Anonymní webový formulář byste měli použít v případě, kdy se obáváte, že neanonymní upozornění by mohlo mít negativní dopad na Vás osobně, ať už v pracovně právní oblasti, nebo i jen v mezilidských vztazích.

Oznámení nepravdivého udání může být trestáno dle zákona nebo dle pracovního práva (tato informace nijak neruší závazek stoprocentní anonymity pro Vaše oznámení).

Prosím, nepoužívejte tento systém pro zákaznické dotazy a stížnosti, ani pro kladení otázek o produktech a službách Deutsche Telekomu. Takové zprávy nebudou prostřednictvím tohoto portálu předány.

Zajištění Vaší anonymity
Systém chrání Vaši anonymitu technickými prostředky – pokud sami nesdělíte informace, kterými umožníte Vás identifikovat. Zajímají nás Vaše zprávy pomáhající k objasnění jednotlivých případů, ne Vy osobně.

Proč bych měl/ a problém oznámit?
Jaké případy mám hlásit?
Jak reportování funguje? Jak si zřídím svou anonymní poštovní schránku?
Jak mohu dostat zpětnou vazbu a přitom zůstat v anonymitě?