Deutsche Telekom AG

Transparentnost te poštivanje zakona, pravila i vrijednosti, temelj su odgovornog ponašanja

Deutsche Telekom je posvećen održivom korporativnom upravljanju i njemačkom Kodeksu korporativnog upravljanja – drugim riječima, glavnim zakonskim propisima o rukovođenju i nadzoru društava službeno uvrštenih na burzu, kao i međunarodno i nacionalno prihvaćenim standardima za odgovorno korporativno upravljanje.

Svi zaposlenici, ali i poslovni partneri, korisnici, dioničari i druge zainteresirane strane koje žele prijaviti eventualna kršenja internih politika Grupe, zakona ili pravila postupanja, mogu to učiniti ovim putem pri čemu je potpuna povjerljivost zajamčena.

Našim portalom pokušavamo smanjiti na najmanju moguću mjeru posljedice nepropisnog postupanja i kršenja zakona. Vjerujemo da ćete, kao predstavnik zainteresirane skupine ili kao zaposlenik društava unutar Deutsche Telekom Grupe, odgovorno pridonijeti postizanju tog cilja. Stoga vas molimo da nam prijavite sva potencijalno štetna postupanja odnosno ona postupanja koja mogu dovesti do štete za imovinu kompanije ili pak njezin ugled.

Molimo vas da prilikom korištenja ovog sustava budete sigurni da ne kršite odredbe o tajnosti osobnih podataka koje mogu biti primjenjive na vas. Prije podnošenja dojave, imajte na umu da informacije koje dajete mogu imate ozbiljne posljedice za osobe uključene u slučaj.

Molimo vas da koristite anonimne online obrasce samo u iznimnim slučajevima!
Anonimni web obrazac trebao bi biti korišten samo ako strahujete da bi podnošenje ne-anonimne dojave moglo imati ozbiljne posljedice za vas osobno, primjerice temeljem radnog zakonodavstva, ili pak posljedice društvenog karaktera.

Podnošenje netočnih ili neistinitih dojava može biti kažnjivo temeljem kaznenog ili radnog zakonodavstva.

Molimo vas da ne koristite ovaj sustav za podnošenje korisničkih upita ili primjedbi odnosno za podnošenje upita o proizvodima i uslugama društava unutar Deutsche Telekom Grupe. Oni neće biti obrađeni putem ovog portala.

Zaštita vaše anonimnosti
Sustav štiti vašu anonimnost tehničkim putem pod uvjetom da sami ne unesete bilo kakvu informaciju koja bi omogućila vašu identifikaciju. Jamčimo vam da nas zanima sadržaj dojava, a ne vaš identitet.

Zašto bih trebao/ la podnijeti dojavu?
Koje slučajeve mogu dojaviti?
Kako izgleda podnošenje dojave? Kako mogu otvoriti poštanski sandučić?
Kako mogu dobiti povratnu informaciju i usprkos tome ostati anoniman?