Deutsche Telekom AG

Transparantie en naleving van wet- en regelgeving en waarden voor verantwoorde bedrijfsvoering

Deutsche Telekom zet zich in voor een duurzame bedrijfsvoering en naleving van de Duitse Corporate Governance Code - de belangrijkste wettelijke regels voor het beheer en de monitoring van Duitse beursgenoteerde bedrijven en naleving van internationaal en in eigen land aanvaarde normen van verantwoord ondernemingsbestuur.

Alle werknemers, maar ook zakelijke partners, klanten, aandeelhouders en andere stakeholders die mogelijke schendingen van het interne beleid van de Groep, wetten of gedragsregels willen melden kunnen dat hier doen. Absolute geheimhouding is gegarandeerd in alle gevallen.

Met onze portal proberen we de gevolgen van wangedrag en schendingen van de wet tot een minimum te beperken. Wij rekenen op je verantwoorde bijdrage als een vertegenwoordiger van een groep belanghebbenden of als medewerker van Deutsche Telekom. Meld alstublieft ieder (potentieel) schadelijk gedrag aan ons, bijvoorbeeld gedrag dat schade aan eigendommen of de reputatie van Deutsche Telekom kan veroorzaken.

Zorg ervoor dat je bij gebruik van dit meldsysteem geen data privacy regelgeving overtreedt. Houd je er bij het doen van een melding rekening mee dat de informatie die je geeft ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokken personen.

Gebruik de mogelijkheid om dit online formulier anoniem in te vullen alleen in uitzonderlijke gevallen.
Deze optie mag alleen worden gebruikt als je vreest dat het indienen van een niet-anonieme melding ernstige negatieve gevolgen voor jou persoonlijk heeft, bijvoorbeeld in het kader van het arbeidsrecht of gevolgen van sociale aard.

Het doen van onjuiste meldingen kan worden bestraft met een strafrechtelijke procedure en/of stappen onder het arbeidsrecht.

Gelieve dit systeem niet te gebruiken voor klantvragen, klachten of vragen over producten of diensten van Deutsche Telekom. Deze worden niet via dit portaal verwerkt.

Het beschermen van jouw anonimiteit
Het systeem beschermt je anonimiteit technisch mits je geen informatie geeft die het mogelijk maakt om jou te identificeren. Wij zijn geïnteresseerd in de melding van incidenten, niet in persoonsgegevens.

Waarom moet ik iets melden?
Welke zaken kan ik melden?
Hoe werkt het doen van een melding? Hoe open ik een online postbus?
Hoe kan ik een reactie op mijn melding ontvangen en toch anoniem blijven?