Deutsche Telekom AG

Az átláthatóság, valamint a törvények, szabályok és értékek követése a felelősségteljes magatartás alapfeltételei

A Deutsche Telekom elkötelezett a fenntartható vállalatirányítás és a Német Corporate Governance Kódex mellett, azaz a német tőzsdei cégek irányítását és ellenőrzését szabályozó főbb törvényi keretek, továbbá a felelős vállalatirányítás nemzetközileg és belföldön elfogadott normái mellett.

Mindazon munkavállalók és üzleti partnerek, ügyfelek, részvényesek és más, a vállalat működésében érintett felek, akik a Csoport belső szabályai, jogszabályok vagy működési szabályok lehetséges megszegéséről szeretnének bejelentést tenni, azt itt tehetik meg. A bejelentés teljeskörűen bizalmas kezelését minden esetben garantáljuk.

Portálunk célja, hogy a magatartási normák és jogszabályok megsértéséből származó következmények hatásait minimalizáljuk. Számítunk az Ön, mint a vállalat működésében érintett fél, vagy mint a Deutsche Telekom munkavállalója felelős támogatására. Kérjük, tegyen bejelentést minden esetben, amikor olyan magatartást tapasztal, ami potenciálisan kárt okozhat pl. a Deutsche Telekom eszközeiben vagy hírnevében.
Mielőtt a jelen bejelentési rendszert használná, kérjük, bizonyosodjon meg afelől, hogy nem szeg meg egyetlen adatvédelmi szabályt sem, ami Önre vonatkozik. Mielőtt bejelentést tesz, kérjük, mérlegelje, hogy az Ön által szolgáltatott információk súlyos következményekkel járhatnak a bejelentés által érintettek tekintetében.

Kérjük, csak kivételes esetben forduljon az anonim online bejelentés lehetőségéhez!
Az anonim web-alapú bejelentési lehetőséget csak abban az esetben alkalmazza, ha tart attól, hogy kilétének felfedése komoly következménnyel járna Önre nézve pl. munkajogi vagy társadalmi tekintetben.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha bejelentést küld, ez kizárólag a bepanaszolt személy azonosítására alkalmas adatok nélkül tehető. Személyes adatok jogellenes továbbítása polgári és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat.

Alaptalan bejelentések büntetőjogi illetve munkajogi eljárást vonhatnak maguk után.

Kérjük, hogy ne használja a rendszert arra, hogy ügyfélként érdeklődjön, vagy panaszt tegyen, illetve a Deutsche Telekom szolgáltatásaival vagy termékeivel kapcsolatban kérdéseket tegyen fel. A portál ilyen jellegű megkereséseket nem továbbít.

A névtelenség megőrzése
A rendszer műszakilag lehetővé teszi a névtelenség megőrzését, feltéve, hogy Ön nem ad meg olyan adatokat, amelyek alapján kiléte beazonosítható. Minket nem az Ön személye, hanem az Ön bejelentései érdekelnek, hogy kivizsgálhassuk az eseteket.

Miért tegyek bejelentést?
Milyen eseteket jelenthetek be?
Hogyan történik a bejelentés? Hogyan hozhatok létre postafiókot?
Hogyan kaphatok visszajelzést a névtelenségem megőrzése mellett?