BKMS System
Deutsche Telekom AG
Cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Gelieve cookies toe te laten om het BKMS® System te gebruiken.
Gelieve hier te klikken voor meer informatie over cookies.
Transparantie en naleving van wet- en regelgeving en waarden voor verantwoorde bedrijfsvoering

Deutsche Telekom zet zich in voor een duurzame bedrijfsvoering en naleving van de Duitse Corporate Governance Code - de belangrijkste wettelijke regels voor het beheer en de monitoring van Duitse beursgenoteerde bedrijven en naleving van internationaal en in eigen land aanvaarde normen van verantwoord ondernemingsbestuur.

Alle werknemers, maar ook zakelijke partners, klanten, aandeelhouders en andere stakeholders die mogelijke schendingen van het interne beleid van de Groep, wetten of gedragsregels willen melden kunnen dat hier doen. Absolute geheimhouding is gegarandeerd in alle gevallen.

Met onze portal proberen we de gevolgen van wangedrag en schendingen van de wet tot een minimum te beperken. Wij rekenen op je verantwoorde bijdrage als een vertegenwoordiger van een groep belanghebbenden of als medewerker van Deutsche Telekom. Meld alstublieft ieder (potentieel) schadelijk gedrag aan ons, bijvoorbeeld gedrag dat schade aan eigendommen of de reputatie van Deutsche Telekom kan veroorzaken.

Zorg ervoor dat je bij gebruik van dit meldsysteem geen data privacy regelgeving overtreedt. Houd je er bij het doen van een melding rekening mee dat de informatie die je geeft ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokken personen.

Gebruik de mogelijkheid om dit online formulier anoniem in te vullen alleen in uitzonderlijke gevallen.
Deze optie mag alleen worden gebruikt als je vreest dat het indienen van een niet-anonieme melding ernstige negatieve gevolgen voor jou persoonlijk heeft, bijvoorbeeld in het kader van het arbeidsrecht of gevolgen van sociale aard.

Het doen van onjuiste meldingen kan worden bestraft met een strafrechtelijke procedure en/of stappen onder het arbeidsrecht.

Gelieve dit systeem niet te gebruiken voor klantvragen, klachten of vragen over producten of diensten van Deutsche Telekom. Deze worden niet via dit portaal verwerkt.

Het beschermen van jouw anonimiteit
Het systeem beschermt je anonimiteit technisch mits je geen informatie geeft die het mogelijk maakt om jou te identificeren. Wij zijn geïnteresseerd in de melding van incidenten, niet in persoonsgegevens.

Klik hier voor het verzenden van uw eerste melding:
Indien u al een postbus aangemaakt hebt, kunt u hier inloggen:
Informatie over telefonische melding:
 • Waarom moet ik iets melden?

  Ons doel is om normen te stellen, niet alleen op grond van onze competenties en prestaties, maar ook voor de manier waarop wij werken. Dit betekent naleving van de bepalingen uit de gedragscode (Code of Conduct), de waarden,verplichtingenende wettelijke bepalingen.

  Mogelijk heb je kennis van gedrag dat ons bedrijf kan schaden. Maar misschien heb je redenen om deze informatie niet persoonlijk te vertellen.

  Wij willen klokkenluiders beschermen en bieden daarom een beveiligd communicatieplatform waarop je een melding kunt doen, indien gewenst anoniem via een online postbus. Zo kun je actief bijdragen aan het ophelderen van zaken.

  Samen delen we de verantwoordelijkheid om onze organisatie te behoeden voor eventuele schade.

 • Welke zaken kan ik melden?

  Je kunt overtredingen van wettelijke bepalingen, van het intern beleid of van de gedragsregels melden. Bijvoorbeeld:

  • misdrijven, zoals corruptie;
  • informatie over gedrag dat financiële rapportages of onafhankelijke audits negatief kan beïnvloeden;
  • ernstige overtredingen van onze gedragscode (Code of Conduct) en de vijf Guiding Principles.

  LET OP : Gebruik deze klokkenluidersportal niet voor klantvragen, klachten of vragen over de producten en diensten van T-Mobile Netherlands of Deutsche Telekom. Deze worden namelijk niet via deze portal in behandeling genomen.

  Tijdens het onderzoek dat volgt op de melding, ontvang je eventueel gedetailleerde informatie over de focus van het onderzoek.

 • Hoe werkt het doen van een melding? Hoe open ik een online postbus?

  Wanneer je een melding wilt doen, al dan niet anoniem, klik dan op de knop: 'Melding afgeven' links boven in het introductiescherm.

  Het meldingsproces bestaat uit 4 stappen:

  1. Je wordt eerst gevraagd om informatie over het beschermen van je anonimiteit te lezen en te bevestigen.
  2. Op het volgende scherm wordt gevraagd naar het onderwerp van jouw melding.
  3. Daarna volgt het online rapportageformulier. Hier kun je in je eigen woorden de situatie beschrijven en een aantal vragen met betrekking tot de melding beantwoorden. Je hebt 4.096 tekens tot je beschikking in het vrije tekst veld (ca. 1 A4 pagina vol tekst).
   Je kunt tevens documenten invoegen (max. 2 MB) om je melding te verduidelijken. Let hierbij op in het kader van je anonimiteit, dat de documenten informatie over de auteur kunnen bevatten. Nadat je de melding verzonden hebt, ontvang je een referentienummer als bewijs dat de melding verstuurt is naar Deutsche Telekom.
  4. Hierna kun je je anonieme online postbus activeren. Hiermee kun je feedback over je melding ontvangen, eventuele vervolgvragen beantwoorden en geïnformeerd worden over de voortgang van je melding.

  Wanneer je al een anonieme online postbus hebt, kun hier direct naar toe via de 'Login' knop. Ook hier wordt je eerst gevraagd om informatie over het beschermen van je anonimiteit te lezen en te bevestigen.

  Het systeem is gebouwd om je anonimiteit te beschermen, onder voorbehoud dat je zelf geen informatie invoert die het mogelijk maakt jou te identificeren.
  We zijn niet geïnteresseerd in de persoonsgegevens van de klokkenluider, maar alleen in de feiten betreffende de melding. Het doel is om eventuele overtredingen aan het licht te brengen en (financiële) schade te voorkomen.

 • Hoe kan ik een reactie op mijn melding ontvangen en toch anoniem blijven?

  Het belangrijkste principe van deze klokkenluidersportal is het beschermen van de klokkenluider. De portal werkt met een gecertificeerde functionaliteit om de anonimiteit te beschermen.

  Bij het activeren van de anonieme online postbus, kies je zelf een pseudoniem en wachtwoord. Door middel van encryptie en andere beveiligingsmaatregelen blijft jouw melding anoniem. Je wordt nooit gevraagd om persoonlijke informatie tijdens het meldingsproces. Het systeem beschermt je anonimiteit technisch gezien, onder voorbehoud dat je zelf geen informatie verstrekt waarmee je geïdentificeerd kunt worden.

  Je kunt je anonimiteit verder bewaken door een openbare computer te gebruiken (zoals in een internetcafé of bibliotheek).

  Via je anonieme online postbus ontvang je informatie over de voortgang van jouw melding. Ook kunnen bij onduidelijkheden via deze weg vragen gesteld worden. Hierbij zijn wij geïnteresseerd in de feiten omtrent de melding en niet in jouw persoonsgegevens.

 • Data Protection Information

  Data protection policy

  We take data protection and confidentiality very seriously and adhere to the provisions of the EU General Data Protection Regulation (EU-GDPR) as well as current national data protection regulations. Please read this data protection information carefully before submitting a report.

  Purpose of the whistleblowing system and legal basis

  The whistleblowing system (BKMS® System) serves the purpose of securely and confidentially receiving, processing and managing reports regarding violations of the compliance rules of Deutsche Telekom AG. The processing of personal data in the BKMS® System is based on the legitimate interests of our company to detect and prevent misconduct and thus avoid damage to Deutsche Telekom AG, its employees and customers. Article 6 (1) (f) EU-GDPR serves as legal basis for this data processing.

  Responsible authority

  The party responsible for data protection in the whistleblowing system is Deutsche Telekom AG, Group Compliance Management, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn (Germany). The reporting system is operated by a specialised company, Business Keeper AG, Bayreuther Str. 35, 10789 Berlin in Germany, on behalf of Deutsche Telekom AG.

  Personal data and information entered into the reporting system are stored in a database operated by Business Keeper AG in a high-security data centre. Only Deutsche Telekom AG has access to the data. Business Keeper AG and other third parties do not have access to the data. This is ensured in the certified procedure through extensive technical and organisational measures.

  All data are stored encrypted with multiple levels of password protection so that access is restricted to a very small selection of expressly authorised persons at Deutsche Telekom AG.

  Type of the collected personal data

  Use of the reporting system takes place on a voluntary basis. If you submit a report via the whistleblowing system, we collect the following personal data and information:

  • your name, if you choose to reveal your identity,
  • whether you are employed at Deutsche Telekom AG, and
  • the names of persons and other personal data of persons that you name in your report.

  Confidential handling of reports

  Incoming reports are received by a small selection of expressly authorised and specially trained employees of Group Compliance Management of Deutsche Telekom AG and are always handled confidentially. The employees of Group Compliance Management of Deutsche Telekom AG will evaluate the matter and perform any further investigation required by the specific case.

  During the processing of a report or the conduction of a special investigation, it may become necessary to share reports with additional employees of Deutsche Telekom AG or employees of other group companies, e.g. if the reports refer to incidents in subsidiaries. The latter may be based in countries outside the European Union or the European Economic Area with different regulations concerning the protection of personal data. We always ensure that the applicable data protection regulations are complied with when sharing reports.

  All persons who receive access to the data are obligated to maintain confidentiality.

  Information of the accused person

  As a basic principle we are bound by law to inform the accused persons that we have received a report concerning them, unless this threatens further investigations into the report. In doing so, your identity as whistleblower is not revealed as far as is legally possible.

  Rights of the data subjects

  According to European data protection law, you and the persons named in the report have the right to inquiry, rectification, erasure, restriction of processing and the right to object to processing of personal data concerning them. If the right of objection is claimed, we will immediately examine to what extent the stored data is still necessary for the processing of a report. Data that is no longer required is deleted immediately.

  In this regard, please contact tell-me@telekom.de

  In addition, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

  Retention period of personal data

  Personal data is retained for as long as necessary to clarify the situation and perform an evaluation of the report or a legitimate interest of the company exists or it is required by law. After the report processing is concluded, this data is deleted in accordance with the statutory requirements.

  Use of the reporting portal

  Communication between your computer and the reporting system takes place over an encrypted connection (SSL). Your IP address will not be stored during your use of the reporting system. In order to maintain the connection between your computer and the BKMS® System, a cookie is stored on your computer that merely contains the session ID (a so-called null cookie). This cookie is only valid until the end of your session and expires when you close your browser.

  It is possible to set up a postbox within the reporting system that is secured with an individually chosen pseudonym / user name and password. This allows you to send reports to the responsible employee at Deutsche Telekom AG either by name or in an anonymous, safe way. This system only stores data inside the reporting system, which makes it particularly secure. It is not a form of regular e-mail communication.

  Note on sending attachments

  When submitting a report or an addition, you can simultaneously send attachments to the responsible employee of Deutsche Telekom AG. If you wish to submit an anonymous report, please take note of the following security advice: Files can contain hidden personal data that could compromise your anonymity. Remove this data before sending. If you are unable to remove this data or are unsure how to do so, copy the text of your attachment into your report text or send the printed document anonymously by letter without sender details to the address listed below.