Siemens Healthineers Data Privacy

Добре дошли на Портала за нарушения на поверителността на данните и информация на Siemens Healthineers

Ние от Siemens Healthineers сме напълно посветени на спазването на законодателството за защита на данните и разпоредбите в нашата организация и сред нашите продукти, решения и услуги. Защитата на сигурността и поверителността на личните данни на нашите служители, клиенти, доставчици и партньори е от голяма важност за Siemens Healthineers.

Порталът за нарушения на поверителността на данните и информация ви позволява да се свържете с нас с информация относно потенциално нарушение на личните данни и с искане за информация относно това, как Siemens Healthineers обработва вашите лични данни.

В случай на нарушение на лични данни - като напр. неоторизирано разкриване или достъп до лични данни - нарушението трябва да се адресира по подходящ и навременен начин, за да се избегнат физически, материални или други щети за индивидите. Моля, споделете всяка информация за инцидентите, които засягат личните данни, с нас незабавно, защото ние може да се наложи да информираме също надзорния орган за нарушенията на лични данни в рамките на 72 часа. Моля, също изпратете съобщение, ако не сте сигурни, дали инцидентът представлява нарушение на личните данни. Ние ще разгледаме цялата информация, която получим, и ще вземем решение за по-нататъшните стъпки.

Вие можете също да използвате този портал, за да поискате информация за това, как Siemens Healthineers обработва вашите лични данни или упражнява вашите права на конфиденциалност.

Siemens Healthineers винаги ще полага най-добри усилия за разследването и разглеждането на потенциални нарушения на личните данни и ще адресира и урежда всякакви искания или оплаквания, повдигнати на нашето внимание.

Но ние също се нуждаем от вашата помощ, така че нека работим заедно, за да гарантираме, че защитата на личните данни е гарантирана в Siemens Healthineers по всяко време.

Къде мога да намеря повече информация за това, как моите лични данни се използват от Siemens Healthineers?
Какво е нарушение на лични данни?
Как да използвам този портал?
Как да получа обратно съобщение относно моето известие за нарушение и все още да остана анонимен?