Siemens Healthineers Data Privacy

Vítame vás na portáli spoločnosti Siemens Healthineers pre nahlasovanie porušení ochrany osobných údajov a poskytovanie informácií

Siemens Healthineers sa ako spoločnosť plne zaväzuje dodržiavať v našej organizácii a v rámci našich produktov, riešení a služieb zákony a predpisy, týkajúce sa ochrany osobných údajov. Spoločnosť Siemens Healthineers prikladá zabezpečeniu a ochrane osobných údajov svojich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a partnerov veľký dôraz.

Náš portál pre nahlasovanie porušení ochrany osobných údajov a poskytovanie informácií vám umožňuje kontaktovať nás o možnom porušení ochrany osobných údajov a so žiadosťou o informácie o tom, ako spoločnosť Siemens Healthineers spracováva vaše osobné údaje.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ako je napríklad neoprávnené prezradenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim, sa také porušenie musí riešiť vhodným a včasným spôsobom, aby sa zabránilo spôsobeniu fyzickej, materiálnej alebo inej škode osôb. Informáciu o prípadoch ovplyvňujúcich osobné údaje nám oznámte ihneď, pretože o porušení ochrany osobných údajov musíme aj my informovať svoj nadriadený orgán do 72 hodín. Prosím, hlásenie podajte aj v prípade ak nemáte istotu, či sa prípad kvalifikuje ako porušenie ochrany osobných údajov. Všetky prijaté informácie dôkladne vyhodnotíme a rozhodneme o ďalších krokoch.

Tento portál môžete využiť aj na žiadosť o informácie o tom, ako spoločnosť Siemens Healthineers spracováva vaše osobné údaje, alebo na uplatnenie svojich práv na ochranu osobných údajov.

V spoločnosti Siemens Healthineers vždy vynaložíme maximálne úsilie na dôkladné vyšetrenie a preskúmanie možného porušenia osobných údajov a na vyriešenie a uzatvorenie všetkých žiadostí alebo sťažností, o ktorých sa dozvieme.

Pri tom však potrebujeme vašu pomoc, takže spolupracujme na tom, aby ochrana osobných údajov bola v spoločnosti Siemens Healthineers neustále zabezpečená.

Kde nájdem viac informácií o tom, ako Siemens Healthineers používa moje osobné údaje?
Kedy dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov?
Ako mám tento portál používať?
Ako môžem dostať odpoveď na mnou nahlásené porušenie a ostať pritom v anonymite?