Siemens Healthineers Data Privacy

Welkom op het portaal voor inbreuken op gegevensprivacy en informatie van Siemens Healthineers

Als Siemens Healthineers zijn we volledig toegewijd aan de naleving van de wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy in onze organisatie en onze producten, oplossingen en diensten. Het beschermen van de veiligheid en privacy van persoonsgegevens van onze werknemers, klanten, leveranciers en partners is van groot belang voor Siemens Healthineers.

Deze portaal voor inbreuken op gegevensprivacy en informatie laat ons toe contact met ons op te nemen met informatie over een mogelijke inbreuk op persoonsgegevens of over een verzoek tot informatie over hoe Siemens Healthineers uw persoonsgegevens verwerkt.

In het geval van een inbreuk op persoonsgegevens - zoals ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot persoonsgegevens - moet de inbreuk op gepaste en tijdige wijze worden aangepakt om fysieke, materiële of andere schade aan personen te voorkomen. Deel alle informatie over voorvallen die van invloed zijn op persoonsgegevens onmiddellijk met ons, want we moeten de toezichthoudende autoriteit mogelijk ook binnen 72 uur informeren over inbreuken op persoonsgegevens. Geef ook een melding af als u niet zeker weet of het voorval kwalificeert als een inbreuk op de persoonsgegevens. We zullen alle informatie die we ontvangen zorgvuldig beoordelen en beslissen over verdere stappen.

U kunt dit portaal ook gebruiken om te verzoeken om informatie over hoe Siemens Healthineers uw persoonsgegevens verwerkt of uw privacyrechten uitoefent.

Siemens Healthineers zal altijd de beste inspanningen leveren om potentiële inbreuken op persoonsgegevens zorgvuldig te onderzoeken en te herzien en om eventuele verzoeken of klachten die onder onze aandacht zijn gebracht, aan te pakken en af te handelen.

Maar we hebben ook uw hulp nodig, dus laten we samenwerken om te garanderen dat de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde bij Siemens Healthineers is gewaarborgd.

Waar kan ik meer informatie vinden over hoe mijn persoonsgegevens door Siemens Healthineers worden gebruikt?
Wat is een inbreuk op de persoonsgegevens?
Hoe gebruik ik deze portaal?
Hoe kan ik feedback ontvangen over mijn melding van een overtreding en toch anoniem blijven?