Siemens Healthineers Data Privacy

Witamy na portalu Siemens Healthineers, służącym do uzyskiwania informacji oraz zgłaszania naruszeń z zakresu ochrony prywatności

W Siemens Healthineers jesteśmy całkowicie zaangażowani w zapewnianie zgodności z prawem z zakresu prywatności danych oraz z regulacjami obowiązującymi w naszej organizacji i dotyczącymi naszych produktów, rozwiązań oraz usług. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona prywatności danych osobowych naszych pracowników, klientów, dostawców i partnerów ma duże znaczenie dla Siemens Healthineers.

Portal do uzyskiwania informacji i zgłaszania naruszeń z zakresu ochrony prywatności umożliwia kontakt z nami w celu zgłoszenia potencjalnego naruszenia ochrony danych osobowych oraz przesłania prośby o udzielenie informacji o sposobach przetwarzania danych osobowych przez Siemens Healthineers.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych – na przykład w razie nieuprawnionego ujawnienia albo udostępnienia danych osobowych – naruszenie należy zgłaszać w odpowiedni i szybki sposób, tak aby uniknąć powstania uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych u osób, których dane osobowe zostały naruszone. Prosimy o natychmiastowe przekazywanie nam informacji o incydentach mogących mieć wpływ na dane osobowe, ponieważ może być konieczne zgłoszenie naruszenia do organu nadzorczego w przeciągu 72 godzin. Prosimy o wysłanie zgłoszenia także w przypadku braku pewności, czy incydent można zakwalifikować jako naruszenie ochrony danych osobowych. Ze starannością zapoznamy się ze wszystkimi otrzymanymi informacjami i podejmiemy decyzję o dalszych czynnościach.

Z portalu można skorzystać również w celu wysłania prośby o udzielenie informacji na temat sposobów przetwarzania danych osobowych przez Siemens Healthineers albo w celu skorzystania z praw powiązanych z danymi osobowymi.

Firma Siemens Healthineers będzie zawsze dokładać wszelkich starań w celu wyjaśnienia i zbadania potencjalnych naruszeń ochrony danych osobowych oraz rozpatrzenia wszelkich przekazanych nam próśb albo skarg.

Do tego potrzebujemy pomocy – zachęcamy do wspólnej pracy na rzecz zapewnienia stałej ochrony danych osobowych w Siemens Healthineers.

Gdzie uzyskam więcej informacji o sposobie wykorzystywania moich danych osobowych przez Siemens Healthineers?
Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych?
W jaki sposób korzystać z tego portalu?
W jaki sposób mogę otrzymać wiadomość od referenta dotyczącą powiadomienia o naruszeniu i nadal zachować anonimowość?