Siemens Healthineers Data Privacy

Velkommen til Siemens Healthineers portal til informasjon og melding om datamisbruk

Som Siemens Healthineers er vi på alle måter forpliktet til å overholde lover og forordninger om datavern i vår organisasjon og på tvers av alle våre produktlinjer, løsninger og tjenester. For Siemens Healthineers er det overordentlig viktig å beskytte sikkerheten og fortroligheten til våre ansattes, kunders, leverandørers og partneres persondata.

Denne portalen til informasjon og melding om datamisbruk gjør det mulig for deg å ta kontakt med oss med informasjon om et mulig misbruk av persondata og med en anmodning om informasjon om hvordan Siemens Healthineers behandler dine persondata.

I tilfelle av et misbruk av persondata - som eksempelvis en uautorisert fremleggelse av eller tilgang til persondata - misbruket må behandles på en formålstjenlig måte og i rett tid for å unngå at personer lider fysisk, materiell eller annen skade. Vær vennlig å dele eventuell informasjon om hendelser som berører persondata med oss øyeblikkelig, ettersom det er mulig vi må informere ansvarlige tilsynsmyndigheter om misbruk av persondata innen 72 timer. Vennligst send oss også en melding dersom du ikke er sikker på om hendelsen faller inn under kategorien misbruk av persondata. Vi skal gå grundig gjennom all den informasjonen vi mottar og beslutte videre skritt.

Du kan også bruke denne portalen til å be om informasjon når det gjelder hvordan Siemens Healthineers behandler dine persondata eller utøver dine personvernrettigheter.

Siemens Healthineers vil alltid gjøre sitt ytterste for å etterforske og gå gjennom mulige misbruk av persondata grundig, og vi skal gripe fatt i og behandle eventuelle anmodninger eller klager som sendes inn til oss.

Men vi trenger også din hjelp, så la oss arbeide sammen for å kunne garantere at beskyttelsen av persondata til enhver tid er sikret hos Siemens Healthineers.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om hvordan mine persondata brukes av Siemens Healthineers?
Hva er et misbruk av persondata?
Hvordan bruker jeg denne portalen?
Hvordan an jeg motta tilbakemelding om min underretning om misbruk av persondata og allikevel forbli anonym?