Siemens Healthineers Data Privacy

Välkommen till Siemens portal för information och anmälan av datasekretessbrott

På Siemens Healthineers gör vi allt för att följa dataskydds- och sekretesslagar och bestämmelser inom hela företaget och när det gäller alla våra produkter, lösningar och tjänster. För Siemens Healthineers är det mycket viktigt att skydda våra anställdas, kunders, leverantörers och partners personliga data.

Via portalen kan du ge oss information om ett möjligt brott mot persondatasekretessen eller få information om hur Siemens Healthineers hanterar dina personliga data.

Om det handlar om ett brott mot persondatasekretessen - som t ex otillåtet avslöjande av eller åtkomst till persondata - måste lämpliga åtgärder vidtas innan det är för sent för att undvika fysiska, materiella eller andra skador. Vi ber dig att omedelbart informera oss om händelser som berör personliga data, eftersom vi i vår tur kan vara tvungna att informera tillsynsmyndigheten om ett brott mot persondatasekretessen inom 72 timmar. Vi ber dig att göra en anmälan även om du inte är säker på att ett brott mot persondatasekretessen verkligen begåtts. Vi kommer noga att granska all information som tas emot och besluta om vidare åtgärder.

Du kan också använda portalen för att begära information om hur Siemens Healthineers behandlar dina personliga data eller för att utnyttja dina rättigheter till datasekretess.

Siemens Healthineers kommer alltid att göra sitt bästa för att utreda och granska potentiella brott mot persondatasekretessen och ta itu med och klara upp alla frågor och klagomål vi får kännedom om.

Med då behöver vi också din hjälp, så låt oss jobba tillsammans för att Siemens Healthineers persondataskydd alltid ska vara helt säkert.

Var hittar jag mer information om hur mina personliga data används av Siemens Healthineers?
Vad är ett brott mot persondatasekretessen?
Hur används portalen?
Hur kan jag få svarsmeddelanden som gäller min brottsanmälan och ändå förbli anonym?