Beiersdorf AG

โปรดพูด เราใส่ใจ

แบรนด์ของเราแสดงถึงความไว้วางใจและคุณภาพในระดับสูง การปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติภายในของเราเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมธุรกิจของเรา และเป็นหัวใจของความไว้วางใจที่ลูกค้า ผู้บริโภค และพนักงาน มีให้กับเราในทุก ๆ วัน

Dessi Temperley
„Our business culture and behavior as a company is based on our four Core Values - Care, Trust, Simplicity, and Courage. These values guide us and represent the way we do business in a compliant way following high ethical standards.
The BKMS® platform is designed to ensure that our work continues to be based on these ethical principles. The Executive Board encourages you to speak up about misconduct that you feel needs to be addressed and to make use of the platform or any other reporting channel you feel comfortable with.“

Beiersdorf สนใจที่จะทราบเกี่ยวกับการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อที่จะรักษาความซื่อสัตย์มั่นคงของบริษัทไว้ และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชื่อเสียงและแบรนด์ของเรา

พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของเรา สามารถใช้ ระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (BKMS® System) ของเราเพื่อส่งการแจ้งข้อความเกี่ยวกับหัวข้อด้านล่างได้

 • การดัดแปลงการรายงานทางบัญชีและการรายงานภายใน
 • การคอร์รัปชั่น
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การฉ้อฉล/ ความไม่ซื่อสัตย์/ การยักยอก/ การลักทรัพย์
 • การละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด
 • การฝ่าฝืนการป้องกันข้อมูล
 • การฝ่าฝืนด้านภาษี
 • การฝ่าฝืนด้านศุลกากร
 • การซื้อขายหลักทรัพย์/ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
 • การเลือกปฏิบัติ/ การข่มขู่
 • การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม/ สิทธิมนุษยชน
 • อื่นๆ

โปรดทราบ: ระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไม่ได้ออกแบบมาสำหรับดำเนินการกับการโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน หากมีความเสี่ยงต่อผู้คน กรุณาใช้ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินสาธารณะ

ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดสามารถส่งการแจ้งข้อความได้อย่างตลอดเวลาทั่วโลก ตราบเท่าที่คุณไม่ได้ป้อนข้อมูลใด ๆ ที่อาจระบุตัวตนของคุณได้ BKMS® System จะทำให้คุณสามารถปิดบังชื่อไว้ได้ตามที่ต้องการ โดยปกติแล้วคุณสามารถเลือกที่จะส่งชื่อของคุณได้ ซึ่งจะทำให้ค้นหาข้อเท็จจริงของกรณีได้ง่ายขึ้น การแจ้งข้อความของคุณจะถูกส่งไปยังฝ่ายตรวจสอบองค์กร และฝ่ายบริหารจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์กร การแจ้งข้อความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักการป้องกันข้อมูล ภาษี การศุลกากร การซื้อขายหลักทรัพย์/ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และการเลือกปฏิบัติ/ การข่มขู่ จะถูกส่งต่อไปยังฝ่ายภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อที่จะตรวจสอบและสืบสวน

เราไม่อนุญาตให้แจ้งข้อความโดยไม่ระบุชื่อในหัวข้อหลักการเลือกปฏิบัติ/ การข่มขู่

กรุณาใช้ระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอย่างมีความรับผิดชอบ กรุณาระบุเพียงข้อมูลที่คุณเชื่อว่าถูกต้องแม่นยำ ตามความรู้และความเชื่อที่ดีที่สุดของคุณเท่านั้น

คุณยังคงสามารถส่งการแจ้งข้อความเกี่ยวกับการกระทำที่อาจละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้โดยใช้วิธีการแจ้งสำหรับพนักงานที่มีอยู่แล้ว

เพราะเหตุใดฉันจึงควรส่งการแจ้งข้อความ
สามารถส่งการแจ้งข้อความเหตุการณ์ใดได้บ้าง
การแจ้งข้อความมีระบบการทำงานอย่างไร และฉันจะจัดทำตู้ไปรษณีย์อย่างไร
ฉันจะได้รับคำตอบที่ยังคงมีการปกปิดตัวตนไว้ได้อย่างไร