Beiersdorf AG

Prehovorte. My sa postaráme.

Naše značky symbolizujú dôveru a vysokú kvalitu. Dodržiavanie zákonov a interných pravidiel tvorí kostru našej firemnej kultúry a je srdcom dôvery, ktorú v nás naši zákazníci, spotrebitelia a zamestnanci vkladajú každý deň.

Dessi Temperley
„Our business culture and behavior as a company is based on our four Core Values - Care, Trust, Simplicity, and Courage. These values guide us and represent the way we do business in a compliant way following high ethical standards.
The BKMS® platform is designed to ensure that our work continues to be based on these ethical principles. The Executive Board encourages you to speak up about misconduct that you feel needs to be addressed and to make use of the platform or any other reporting channel you feel comfortable with.“

Spoločnosť Beiersdorf sa snaží získavať informácie o porušeniach predpisov s cieľom udržať integritu spoločnosti a zabrániť potenciálnemu poškodeniu našich značiek.

Naši zamestnanci, zákazníci, dodávatelia a ostatní obchodní partneri môžu náš bezpečný systém podávania hlásení (BKMS® System) použiť na ohlásenie nižšie uvedených záležitostí.

 • Manipulácia s účtovníctvom a interným výkazníctvom
 • Korupcia
 • Konflikt záujmov
 • Podvod/zneužitie dôvery/sprenevera/krádež
 • Porušenie protimonopolného práva
 • Porušenia predpisov o ochrane osobných údajov
 • Daňové priestupky
 • Porušenia colných predpisov
 • Obchodovanie s cennými papiermi/nelegálne využívanie informácií
 • Diskriminácia/obťažovanie
 • Ochrana životného prostredia/ ľudské práva
 • Ostatné

Prosím, uvedomte si: Systém podávania hlásení nie je určený na riešenie tiesňových volaní. V prípade vzniku nebezpečnej situácie pre ľudí použite verejný systém tiesňových volaní.

Podávatelia hlásení môžu svoje hlásenia podať na celom svete kedykoľvek, cez deň aj v noci. Ak chcete ostať v anonymite, technológia BKMS® System Vám to umožní, pokiaľ neuvediete žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné zistiť Vašu totožnosť. Samozrejme sa môžete rozhodnúť uviesť svoje meno a tak uľahčiť potvrdenie faktov prípadu. Vaše hlásenie pošleme oddeleniam Corporate Auditing a Corporate Compliance Management. Hlásenia týkajúce sa kategórií ochrany osobných údajov, daní, ciel, obchodovania s cennými papiermi/nelegálneho využívania informácií a diskriminácie/obťažovania sa odovzdajú príslušnému oddeleniu spoločnosti na ďalšie vyhodnotenie a preskúmanie.

V kategórii diskriminácia/obťažovanie nepripúšťame anonymné hlásenia.

Prosíme Vás o zodpovedné používanie systému podávania hlásení. Informácie poskytujte len vtedy, ak ste presvedčení o ich presnosti podľa svojich najlepších vedomostí a presvedčenia.

Samozrejme, hlásenia o potenciálnom porušení predpisov môžete podať prostredníctvom existujúcich metód nahlasovania.

Prečo by som mal/a podať hlásenie?
Aké typy hlásení môžete podať?
Ako nahlasovanie funguje a ako si môžem zriadiť poštovú schránku?
Ako môžem dostať odpoveď a pritom zostať v anonymite?