Beiersdorf AG

Vertel op. Het gaat ons ter harte.

Onze merken staan voor vertrouwen en hoge kwaliteit. Het naleven van de wet en onze interne richtlijnen vormen een essentieel onderdeel van onze bedrijfscultuur en vormen de kern van het vertrouwen dat onze klanten, consumenten en werknemers dagelijks in ons stellen.

Dessi Temperley
„Our business culture and behavior as a company is based on our four Core Values - Care, Trust, Simplicity, and Courage. These values guide us and represent the way we do business in a compliant way following high ethical standards.
The BKMS® platform is designed to ensure that our work continues to be based on these ethical principles. The Executive Board encourages you to speak up about misconduct that you feel needs to be addressed and to make use of the platform or any other reporting channel you feel comfortable with.“

Beiersdorf heeft er belang bij om te leren over inbreuken op de naleving om de integriteit van het bedrijf te behouden en mogelijke reputatieschade aan onze merken te voorkomen.

Onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere zakelijke partners kunnen ons veilig klokkenluiderssysteem (BKMS® System) gebruiken om meldingen af te geven met betrekking tot de hierna genoemde onderwerpen.

 • Manipulatie van de boekhouding en van de interne melding
 • Corruptie
 • Belangenconflicten
 • Fraude/vertrouwensbreuk/verduistering/diefstal
 • Inbreuken op mededingingswetgeving
 • Inbreuken op gegevensbescherming
 • Belastinginbreuken
 • Douane-inbreuken
 • Effectenhandel/handel met voorkennis
 • Discriminatie/overlast
 • Milieubescherming/mensenrechten
 • Overige

Merk op: Het klokkenluiderssysteem is niet ontworpen om noodoproepen te behandelen. Gelieve het publieke noodoproepsysteem te gebruiken als er een direct risico is voor mensen.

Klokkenluiders kunnen wereldwijd melding afgeven op elk moment van de dag of nacht. Zolang u geen gegevens invoert die u kunnen identificeren, zal het BKMS® System uw anonimiteit beveiligen, indien u dit wenst. Uiteraard kunt u ervoor kiezen om uw naam in te voeren en het zo gemakkelijker maken om de feiten van de zaak vast te stellen. Uw melding wordt verzonden naar de afdelingen Corporate Auditing en Corporate Compliance Management. Meldingen met betrekking tot gegevensbescherming, belastingen, douane, effectenhandel/handel met voorkennis en de soorten melding discriminatie/overlast zullen worden doorgestuurd naar de betreffende interne afdeling voor revisie en onderzoek.

We laten geen anonieme melding toe in de soort melding discriminatie/overlast.

Gebruik het klokkenluiderssysteem a.u.b. op een verantwoordelijke manier. Verstrek alleen informatie als u overtuigd bent van de juistheid ervan naar uw beste weten en overtuiging.

U kunt natuurlijk ook nog steeds melding afgeven over mogelijke schendingen van de naleving met behulp van bestaande methoden voor werknemersmelding.

Welke soorten melding kunnen afgegeven worden?
Hoe gaat een melding in zijn werk en hoe maak ik een postbus aan?
Hoe kan ik een antwoord ontvangen, maar toch anoniem blijven?