Beiersdorf AG

Tala öppet. Vi bryr oss.

Våra varumärken står för tillförlitlighet och hög kvalitet. Att följa lagar och interna direktiv är en mycket viktig del av vår företagskultur och själva kärnan i det förtroende som våra kunder och anställda visar oss varje dag.

Dessi Temperley
„Our business culture and behavior as a company is based on our four Core Values - Care, Trust, Simplicity, and Courage. These values guide us and represent the way we do business in a compliant way following high ethical standards.
The BKMS® platform is designed to ensure that our work continues to be based on these ethical principles. The Executive Board encourages you to speak up about misconduct that you feel needs to be addressed and to make use of the platform or any other reporting channel you feel comfortable with.“

Beiersdorf har ett stort intresse av att få kännedom om ev. brott mot regelefterlevnaden för att bibehålla företagets integritet och undvika eventuella skador på våra varumärkens rykte.

Våra anställda, kunder, leverantörer och andra affärspartners kan använda vårt säkra anmälningssystem (BKMS® Incident Reporting) för att anmäla de typer av brott som anges nedan.

  • Manipulering av bokföring och intern redovisning
  • Korruption
  • Intressekonflikter
  • Bedrägeri/Förtroendebrott/Förskingring/Stöld
  • Brott mot kartellagar
  • Brott mot dataskyddslagar
  • Skattebrott
  • Tullbrott
  • Värdepappershandel/Insideraffärer
  • Miljöskydd/ Mänskliga rättigheter

Observera: Det här anmälningssystemet ska inte användas för nödsamtal. Kontakta de allmänna larmcentralerna om det finns akut risk för människors liv och hälsa.

Visselblåsare kan göra anmälningar vilken tid som helst dag eller natt över hela världen. Förutsatt att du inte matar in några personliga uppgifter om dig själv som kan användas för att dra slutsatser om vem du är förblir du anonym i BKMS® Incident Reporting. Du kan naturligtvis också uppge ditt namn och på så sätt göra det lättare att konstatera fakta i fallet. Din anmälan skickas till avdelningarna för intern revision och regelefterlevnad. Anmälningar som har att göra med dataskydd, skatter, tullar och värdepappershandel/insiderhandel vidarebefordras till motsvarande interna avdelning för undersökning och utredning.

Använd anmälningssystemet ansvarsfullt. Förmedla bara information om du är övertygad om att den, så vitt du vet, är korrekt.

Du kan naturligtvis också fortfarande anmäla brott via redan existerande kanaler.

Varför ska jag göra en anmälan?
Vilka typer av anmälningar kan jag göra?
Hur fungerar en anmälan och hur skapar jag en skyddad brevlåda?
Hur kan jag få svar och ändå förbli anonym?