Beiersdorf AG

Hãy lên tiếng. Chúng tôi quan tâm.

Thương hiệu của chúng tôi đại diện cho sự tin cậy và chất lượng cao. Tuân thủ luật pháp và các hướng dẫn nội bộ là một phần cốt lõi trong văn hóa kinh doanh của chúng tôi và là trung tâm của sự tin cậy mà khách hàng, người tiêu dùng và nhân viên của chúng tôi đặt vào chúng tôi mỗi ngày.

Dessi Temperley
„Our business culture and behavior as a company is based on our four Core Values - Care, Trust, Simplicity, and Courage. These values guide us and represent the way we do business in a compliant way following high ethical standards.
The BKMS® platform is designed to ensure that our work continues to be based on these ethical principles. The Executive Board encourages you to speak up about misconduct that you feel needs to be addressed and to make use of the platform or any other reporting channel you feel comfortable with.“

Beiersdorf quan tâm đến việc tìm hiểu các vi phạm tuân thủ để duy trì sự liêm chính của doanh nghiệp và tránh thiệt hại uy tín tiềm tàng đối với các thương hiệu của chúng tôi.

Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi có thể sử dụng hệ thống tố cáo bảo mật (BKMS® System) để gửi thông báo về các chủ đề dưới đây.

 • Thao túng kế toán và báo cáo nội bộ
 • Tham nhũng
 • Xung đột lợi ích
 • Gian lận/ Thất tín/ Biển thủ/ Trộm cắp
 • Vi phạm luật chống độc quyền
 • Vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu
 • Xâm phạm thuế
 • Vi phạm hải quan
 • Giao dịch chứng khoán/ giao dịch nội gián
 • Phân biệt đối xử/ quấy rối
 • Bảo vệ môi trường/ Nhân quyền
 • Khác

Xin lưu ý: Hệ thống tố cáo này không được thiết kế để xử lý những cuộc gọi khẩn cấp. Vui lòng sử dụng hệ thống gọi khẩn cấp công cộng nếu có rủi ro trực tiếp cho mọi người.

Người tố cáo có thể gửi thông báo trên khắp thế giới bất kỳ lúc nào vào ban ngày hay đêm. Chừng nào bạn không nhập vào bất kỳ dữ liệu nào từ đó có thể dẫn tới việc xác định nhân thân của mình, BKMS® System sẽ cho phép bạn duy trì việc ẩn danh nếu bạn muốn. Đương nhiên bạn có thể chọn gửi họ tên của mình và qua đó giúp dễ dàng xác lập cơ sở thực tế của vụ việc hơn. Thông báo của bạn sẽ được gửi đến các bộ phận Kiểm Toán Doanh Nghiệp và Quản Lý Tuân Thủ Doanh Nghiệp. Những thông báo liên quan đến các mục bảo vệ dữ liệu, thuế, hải quan, giao dịch chứng khoán/ giao dịch nội gián, và các trọng tâm phân biệt đối xử/ quấy rối sẽ được chuyển đến bộ phận nội bộ hữu quan để kiểm tra và điều tra.

Chúng tôi không chấp nhận thông báo ẩn danh trong trọng tâm phân biệt đối xử/quấy rối.

Hãy sử dụng hệ thống tố cáo một cách có trách nhiệm. Vui lòng chỉ cung cấp thông tin nếu bạn tin tưởng về tính chính xác của thông tin bằng kiến thức và niềm tin cao nhất của mình.

Tất nhiên, bạn vẫn có thể gửi thông báo về các vi phạm tuân thủ tiềm tàng bằng cách sử dụng những phương pháp tố cáo nhân viên hiện có.

Tại sao tôi nên gửi thông báo?
Có thể gửi những loại thông báo nào?
Một thông báo sẽ được xử lý như thế nào và làm thế nào để tôi kiến tạo hòm thư?
Làm thế nào tôi có thể nhận được câu trả lời nhưng vẫn duy trì việc ẩn danh?