Beiersdorf AG

Говорете. Нас ни е грижа.

Нашите марки стоят зад доверието и високото качество. Спазването на закона и нашите вътрешни насоки е основна част от нашата бизнес култура и в основата на доверието, което нашите клиенти, потребители и служители ни предоставят всеки ден.

Dessi Temperley
„Our business culture and behavior as a company is based on our four Core Values - Care, Trust, Simplicity, and Courage. These values guide us and represent the way we do business in a compliant way following high ethical standards.
The BKMS® platform is designed to ensure that our work continues to be based on these ethical principles. The Executive Board encourages you to speak up about misconduct that you feel needs to be addressed and to make use of the platform or any other reporting channel you feel comfortable with.“

Beiersdorf има интерес да научи за нарушения в спазването на законодателството, за да запази целостта на фирмата и да избегне потенциални щети на репутацията на нашите марки.

Нашите служители, клиенти, доставчици и други бизнес партньори могат да използват нашата защитена система за сигнали (BKMS® System) за изпращане на съобщения по темите, изброени по-долу.

 • Манипулиране на счетоводното и вътрешно отчитане
 • Корупция
 • Конфликт на интереси
 • Измама/нарушаване на доверието/злоупотреба/кражба
 • Нарушения на антитръстовото право
 • Нарушения на сигурност на данните
 • Данъчни нарушения
 • Митнически нарушения
 • Търговия с ценни книжа/търговия с вътрешна информация
 • Дискриминация/тормоз
 • Опазване на околната среда/Права на човека
 • Други

Моля, имайте предвид: Системата за сигнали не е предназначена за обработка на спешни повиквания. Моля, използвайте обществената система за спешни повиквания, ако има пряк риск за хората.

Лицата, подали сигнали могат да изпращат съобщения по цял свят по всяко време на денонощието. BKMS® System ще ви позволи да останете анонимни, ако желаете, стига да не въвеждате никакви данни, които ви позволяват да бъдете идентифицирани. Естествено можете да изберете да изпратите името си и по този начин да улесните установяването на фактите по делото. Съобщението ви ще бъде изпратено до отделите за корпоративно одитиране и управление на управление на корпоративното съответствие. Съобщения, свързани със сигурността на данните, данъците, митниците, търговията с ценни книжа/търговията с вътрешна информация и ключовите моменти за дискриминация/тормоз, ще бъдат предадени на съответния вътрешен отдел за разглеждане и разследване.

Не позволяваме анонимни съобщения в ключовия момент дискриминация/тормоз.

Моля, използвайте системата за сигнали отговорно. Моля, предоставяйте само информация, ако сте убедени в точността й по най-добрия начин според Вашите знания и убеждения.

Разбира се, можете също така да изпращате отчети за потенциални нарушения на спазването на законодателството, като използвате съществуващите методи за изпращане на съобщения на служителите.

Как да изпратя съобщение?
Какъв видове съобщение може да се изпращат?
Как работи съобщението и как да създам пощенска кутия?
Как мога да получа отговор, но въпреки това да остана анонимен/на?