Kaufland

Jeden z principů naší společnosti je "Dodržujeme platné právní předpisy a interní směrnice" (Compliance). Naším chováním, které je v souladu s právními předpisy, dbáme o Vaši důvěru. Compliance je proto důležitou součástí trvalého úspěchu naší společnosti.

Z tohoto důvodu je pro nás důležité se co nejdříve zaměřit na možné nesprávné jednání a bojovat proti němu. Dosáhneme toho na jedné straně tím, že nám bude nahlášeno možné nesprávné jednání. Na druhé straně vám nabízíme příležitost získat radu ohledně záležitostí souvisejících s dodržováním předpisů, které se týkají firmy.

K výše uvedenému je Vám k dispozici tento online oznamovací systém. Nehraje roli, zda se prostřednictvím tohoto systému na nás obrátíte s informacemi nebo požádáte o radu: Vaše žádost bude zpracována jako přísně důvěrná.

Používejte, prosím, tento online oznamovací systém odpovědně. Nesmí být zneužit k obvinění jiných osob. Poskytněte nám proto pouze takové informace, u kterých jste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí přesvědčeni o jejich správnosti.

Tento online oznamovací systém byl zřízen pro oznamování situací, které jsou relevantní z hlediska Compliance. Berte prosím na vědomí, že ostatní žádosti zde nemohou být přijaty.

Kromě tohoto online oznamovacího systému nadále existují i další možnosti, jak oznámit situaci, nebo jak požádat o radu (např. osoba, pověřená kontrolou dodržování předpisů).

Proč bych měl zaslat upozornění?
Pro jaké žádosti je online oznamovací systém otevřen?
Jak podat oznámení nebo položit dotaz, jak si mám nastavit poštovní schránku?
Kdy a jak obdržím odpověď?
Jak jsou chráněny mé údaje při používání online oznamovacího systému?